RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

WOJCIECH TETER – WSPOMNIENIE

„Z Łosiem przez las” – Nadleśnictwo Chotyłów cz.3

W ramach cyklu audycji leśnych, przypomnieliśmy postać Wojciecha Tetera, wieloletniego pracownika Nadleśnictwa Chotyłów (1938-1973).

Wojciech Teter (1913-1981) był m.in. sekretarzem biura, kasjerem, starszym księgowym, kierownikiem biura i  głównym księgowym w Nadleśnictwie Chotyłów.  Wpisał się na trwałe w środowisko leśników nie tylko dzięki  swojej pracy, ale też ze względu na to, iż rodzina w początkowych latach mieszkała w siedzibie Nadleśnictwa.  W tym czasie  załoga Nadleśnictwa  tworzyła wspólnotę osób, które nie tylko pracowały w tej samej instytucji, ale mieszkając ze sobą po sąsiedzku, wzajemnie się wspierały.
Rodzina Wojciecha Tetera ma tradycje niepodległościowe (m.in. powstanie styczniowe 1863r.), sama zaś jego matka, Janina Teterowa zajmowała się w Lubartowie szeroką działalnością społeczną i kulturalną.

Historię zawodową i osobistą swego ojca, na tle dziejów rodziny, w audycji opowiedziała Ewa z Teterów Lipowiecka, sołtys wsi Chotyłów.

Krótki rys życia zawodowego Wojciecha Tetera (na podst. dokumentów i informacji rodziny):
– 1927 r. – gimnazjum koedukacyjne w Lubartowie;
– 1934 r. – Średnia Szkoła Handlowa im. A. i J. Vetterów w Lublinie;
– 1938 r. – rozpoczęcie pracy w Nadleśnictwie Chotyłów; pracownik kontraktowy, etat;
– 1945 r. – sekretarz biura, kasjer;
– 1947 r. – kurs (6 tyg.) dla kancelaryjnych pracowników nadleśnictw w Zwierzyńcu;
– 1950-1951 – Nadleśnictwo Międzyrzec; starszy księgowy;
– 1951 r. – Nadleśnictwo Chotyłów; starszy księgowy;
– 1951-1959 – leśniczy administracyjny, starszy księgowy;
– 1961 r. – kierownik biura, główny księgowy;
– 1973 r. – emerytura (renta) w związku z rozwiązaniem Nadleśnictwa Chotyłów i przyłączeniem go do Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Link do audycji: https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-16-10-2020/