RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

SERPELICE I OKOLICE – WALORY PRZYRODNICZO-HISOTRYCZNE

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Sarnaki cz.3

Najnowszy  numer „Rocznika Sarnackiego”  poświęcony jest  historii Serpelic i okolic, położonych na dawnej ziemi mielnickiej. Oprócz historii jednak, od drugiego numeru periodyku, stale można w nim znaleźć lokalną tematykę leśną i   przyrodniczą. Dzieje się tak, gdyż Redakcja podjęła współpracę z Nadleśnictwem Sarnaki, które wspiera czasopismo praktycznie, zarówno finansowo, jak i merytorycznie, zapewniając ciekawe teksty. A jest o czym pisać, bo ta osada nadbużańska należy do grona najciekawszych i popularnych miejsc turystycznych na Podlasiu.

Serpelice wręcz kuszą turystyką. W miejscowości działają liczne ośrodki wypoczynkowe.  Są też  gospodarstwa agroturystyczne, zorganizowane w dawnych gospodarstwach rolnych. Oferta turystyczna Serpelic bazuje na naturalnych warunkach przyrodniczych. Osada bowiem leży nad samym Bugiem, u zalesionego podnóża, z wąwozami w zboczach doliny Bugu. Charakteryzuje się mikroklimatem, z którego chętnie korzystają odpoczywający. Lasy w Serpelicach i okolicach, stanowią bór głównie sosnowy, z niewielką ilością dębu i innych gatunków.

Las w Serpelicach jest zwyczajny, gospodarczy, ale poprzez klimat miejsca, jaki stworzyli wspólnie: człowiek i natura, nabiera on szczególnego znaczenia. Serpelickie genius loci ma więc swoje korzenie w przyrodzie, historii oraz wierze.

O Serpelicach i współpracy Nadleśnictwa  z Towarzystwem Miłośników Ziemi Sarnackiej mowa m.in. w programie.

Goście programu:

-  dr  Rafał Dydycz, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej  w Sarnakach

-  Andrzej Wybranowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki.

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-sarnaki-cz-3-2/