RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

OBSZARY NATURA 2000 W NADLEŚNICTWIE PARCZEW. ZASADY GOSPODAROWANIA

„Z Łosiem przez las” – Nadleśnictwo Parczew cz. 4.

Obszar chroniony stanowi znakomitą większość terenów Nadleśnictwa Parczew. Natura 2000, bo o niej mowa, jest ogromnym walorem tego nadleśnictwa, ale też nakłada na leśników, jak i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie szczególne obowiązki. Należą do nich przede wszystkim zadania, związane z ochroną czynną wielu gatunków roślin i zwierząt. Dobrym, a jednocześnie pięknym przyrodniczo przykładem tegoż jest  „Rezerwat przyrody Jezioro  Obradowskie”: tafla wody, wokół las, a kładka, którą mogą bywalcy lasu pójść, prowadzi przez chroniony obszar torfowiska. To tam właśnie można spotkać całe połacie wrzosu, liczne kępki wełnianki i wielu innych roślin. Tuż za torfowiskiem  zobaczymy poukładane drewno – to były kiedyś drzewa, które zasłaniały torfowisko i przez ograniczenie światła oraz nadmierną konkurencję pokarmową dla innych roślin, powodowały powolne zanikanie torfowiska. Aby temu zapobiec, drzewa zostały ścięte. W ten sposób uratowano torfowisko, a drewno pozostawiono   do naturalnego rozkładu. W audycji mowa o znaczeniu obszarów  Natura 2000 oraz o jego urokach,  na przykładzie Jeziora Obradowskiego  oraz  doliny Tyśmienicy.

Gość programu:

- Karol Piasecki, specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu.

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-parczew-cz-4-2/