RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

NADLEŚNICTWO I RÓŻNE FORMY WSPÓLPRACY

Z Łosiem przez las- Nadleśnictwo Biała Podlaska cz.4

Aleja drzew i pamiątkowy kamień ze stosowną tablicą, poświęcone pamięci zwycięzców Bitwy Warszawskiej 1920 r., szkolenie wojskowe wśród leśników (Bialski Batalion Polskich Drużyn Strzeleckich) – w nawiązaniu do przedwojennego Przysposobienia Wojskowego Leśników, jak też różne formy edukacji patriotycznej wśród młodzieży – to tylko niektóre działania wspólne Nadleśnictwa Biała Podlaska, Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy (pow. bialski) oraz Bialskiego Batalionu Polskich Drużyn Strzeleckich. Ponadto, w siedzibie ośrodka OHP w Roskoszy odbyła się impreza, promująca ekologię, zrównoważony rozwój przyrody i kuchnię, bazującą na darach runa leśnego i dziczyzny. O tych wszystkich działaniach, które rozpoczęły się w 2018 roku, a będą kontynuowane, w programie jego goście.

 

Goście programu:

 

 - Tomasz Bylina, nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska, kapitan, zastępca komendanta Bialskiego Batalionu Polskich Drużyn Strzeleckich

- Karol Sudewicz, dyrektor ECKiW  OHP w Roskoszy.

 

Link do audycji:


 https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las_4SpdeXi1qDRLVSBNL8zU?episode=S8hKZEiy9Hm8Cr5uCdiX