RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASY JANOWSKIE

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Janów Lubelski cz.4

W 1994r na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski powołano Leśny Kompleks Promocyjny ( LKP). Powstał na obszarze jednego tylko, za to liczącego blisko 31,6 ha nadleśnictwa, pod względem powierzchni zaliczanego do największych w kraju. Jest jednym z pierwszych siedmiu LKP w kraju, których mamy obecnie dwadzieścia pięć.

Ideą powołania Leśnych Kompleksów Promocyjnych  był zamiar zastosowania nowych rozwiązań w leśnictwie na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, promowanie przyjaznej środowisku gospodarki leśnej jako elementu zrównoważonego rozwoju oraz edukacja przyrodniczo leśna.

Lasy Janowskie stały się Leśnym Kompleksem Promocyjnym ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze, szereg prac badawczych prowadzonych na tym terenie i bogatą historię gospodarki leśnej.

W audycji mowa ocelach i zadaniach określonych dla LKP Lasy Janowskie;  m.in. co uznano za główne jego walory, na czym koncentrują się tu główne kierunki działań gospodarczych.

Nadleśnictwo uczestniczy obecnie w dwóch interesujących projektach, dla których wspólnym mianownikiem jest troska o podtrzymanie gatunku. Pierwszy z nich dotyczy restytucji głuszca, a drugi poświęcony jest dalszej ochronie i rozwojowi żubra.

Goście programu;

- Bartłomiej Kosiarski, zastępca nadleśniczego

- Ewa Flis Martyniuk, st. specjalista SL ds. ochrony przyrody

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-janow-lubelski-cz-4-2/