RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

ECHA POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA TERENACH NADLEŚNICTWA PARCZEW

Z Łosiem przez las- Nadleśnictwo Parczew cz.3

W nadleśnictwie  poza ochroną przyrody i gospodarką leśną, ważne miejsce w pracy leśników, a we współpracy z lokalną społecznością, zajmuje dbałość o miejsca pamięci. Jednym z nich jest szlak powstania styczniowego 1863 roku, który współcześnie, przyjął formę edukacyjnej „Szlak powstańczy – Bój pod Urszulinem”. Ścieżka ta jest wspólnym dziełem Nadleśnictwa Parczew i Poleskiego Parku Narodowego. Otwarta została w 2018 roku, co wiązało się nie tylko ze 155 rocznicą bitwy, ale też 100-leciem odzyskania Niepodległości. W tym roku, w związku ze 160-leciem powstania styczniowego, leśnicy sięgają do pamięci historycznej, aby przypomnieć fakty, ale też zachęcić miłośników lasu do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu. Punktami docelowymi leśnych wycieczek mogą być właśnie miejsca, związane z wydarzeniami z lat 1863-1864. Miejsc tych jest sporo, ale weryfikowanie danych historycznych zajmuje też dużo czasu. W czasach, w których dzięki digitalizacji dokumentów, wspomnień i ikonografii XIX-wiecznej, coraz łatwiej jest znaleźć informacje historyczne, które by potwierdzały lub zaprzeczały lokalnej tradycji. Niezależnie od badań historycznych, kultywowanie pamięci o powstaniu styczniowym i o jego bohaterach, trwa nieprzerwanie od wielu pokoleń. Na wyżej wspomnianej ścieżce edukacyjnej znajduje się 6 tablic, opisujących przebieg bitwy pod Urszulinem. Bitwy czy potyczki? - staramy się to wyjaśnić w audycji, co oczywiście nie zmienia faktu, że na obszarze Lubelszczyzny i jurysdykcji Nadleśnictwa Parczew, Urszulin jest miejscem ważnym. Na końcu ścieżki, w hołdzie poległym powstańcom ustawiono dębowy krzyż. Czym była potyczka/bitwa pod Urszulinem, jak przebiegła, kto należał do głównych jej bohaterów oraz jak pamięć o tym wszystkim jest zachowywana współcześnie można usłyszeć w programie.


Goście programu:

- Sebastian Janowski, inżynier nadzoru

- Adam Panasiuk, historyk – regionalista i działacz społeczny powiatu włodawskiego

 

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las_4SpdeXi1qDRLVSBNL8zU?episode=uXcpsSH7geUul9rhhVyg