RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

BÓR BAGIENNY I MODRZEW

Nadleśnictwo Międzyrzec może poszczycić się różnorodnością gatunkową drzewostanu, zarówno wśród drzew iglastych, jak i liściastych. Oprócz tego, są też kompleksy leśne, które należą do bardzo interesujących obiektów przyrody. Wśród nich wyróżnić można dęby pomnikowe w leśnictwie Sitno, noszące imię prof. Leona Hryniewieckiego, usytuowane na rozstaju dróg, będące też częścią ścieżki rowerowej, biegnącej przez Nadleśnictwo. Bardzo intrygującym i zupełnie dzikim, czyli takim, na którym nie prowadzona jest  gospodarka leśna, jest obszar boru bagiennego w leśnictwie Sokule. Jest to siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym, między innymi z powodu licznych tam populacji roślin chronionych, jak np. rosiczka owadożerna czy bagno. Drzewostan modrzewiowy zaś znajduje się w leśnictwie Żelizna i chociaż modrzew jest gatunkiem przeważnie górskim, na terenie Lubelszczyzny ma się dobrze.

 

Goście programu:

- Piotr Kowalczuk, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzec

- Jacek Pawlikowski, inżynier nadzoru

-  Dariusz Czerkies, leśniczy leśnictwa Sokule

 

Link do audycji:

 

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las_4SpdeXi1qDRLVSBNL8zU?episode=32ciPCcd5LVmqsQfSfUt