RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

"Z Łosiem przez las"

Audycja z Nadleśnictwa Biała Podlaska (09.03.2018)

W audycji mowa będzie o lasach prywatnych, a kwestia ta ukazana zostanie na przykładzie powiatu bialskiego, w którym procent prywatnych działek leśnych - w stosunku do państwowych -  jest stosunkowo duży. Powiemy o tym, jak wygląda i  na czym polega współpraca Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Nadleśnictwa Biała Podlaska.  Zaproszeni goście poruszą różne kwestie związane z lasami prywatnymi i lasami we współudziałach. Znajdziemy m.in. informacje o właścicielach lasów prywatnych oraz o tym, jakie obowiązki na nich ciążą. Mowa też będzie o wspólnych działaniach edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody.

Gośćmi audycji „Z Łosiem przez las” będą: Janusz Skólimowski, wicestarosta bialski, Przemysław Bierdziński, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Urzędu Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Tomasz Bylina, nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Link do audycji

Sprawą rozdrobnienia gruntów leśnych, jak i działalnością edukacyjną w dziedzinie ochrony przyrody zajmują się wspólnie: Nadleśnictwo Biała Podlaska i starostwo powiatowe w Białej Podlaskiej.