RADIO DLA CIEBIE RADIO DLA CIEBIE

„Palcem po mapie”

...czyli o leśnych mapach w audycji „Z Łosiem przez las”

W kolejnej audycji,  emitowanej w „Radiu dla Ciebie”, mowa o różnego rodzaju mapach leśnych i ich wykorzystaniu w pracy leśnika.

Mapa jest integralną częścią planu urządzenia lasu. W instrukcji urządzenia lasu mowa jest o pewnego rodzaju zbiorze map; w zależności od tematyki mapy przedstawiają różne  zagadnienia – wyjaśnia Piotr Kowalczuk.

Zwykłe, papierowe mapy są przede wszystkim dokumentacją zmian, jakie zachodzą w lasach, zaś na bieżąco uaktualnienia wprowadzane są w nowoczesnych systemach map, znajdujących się już w urządzeniach elektronicznych: komputerach, tabletach i telefonach komórkowych. Usłyszmy m.in. odpowiedzi na pytania: jakiego typu informacje znajdują się na leśnych mapach? Jak często są one uaktualniane i kto to robi? Co to jest Leśna Mapa Numeryczna a także Bank Danych o Lasach?

W audycji o różnych mapach leśnych oraz ich znaczeniu mówili: Piotr Kowalczuk, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzec oraz Adrian Wasiluk, specjalista Służby Leśnej.

 

Link do audycji