MEDIA O NAS MEDIA O NAS

Z Łosiem przez las

Nadleśnictwo Włodawa – audycja z 8 kwietnia

W kwietniu red. Piotr Łoś gości  na terenie  Nadleśnictwa Włodawa. W pierwszej audycji rozmawiamy o  europejskiej sieci obszarów chronionych „Natura 2000”, których celem jest utrzymanie i przywracanie zagrożonych siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym. Zatrzymaliśmy się  więc na  włodawskim Uroczysku Mosty – Zahajki, który zajmuje powierzchnię 5061,74 ha, z czego  ok. 1943 ha znajduje się w zarządzie nadleśnictwa. Obszar obejmuje dwa sąsiadujące ze sobą  zbiorniki retencyjne położone w zlewni Hanny, dopływu Bugu i Zielawy, wpadającej do Krzny, otoczone lasami mieszanymi i olsami. W sąsiedztwie zbiorników znajdują się też pola orne i pastwiska. Około 30% powierzchni zbiorników porośnięta jest szuwarami i zaroślami wierzbowymi. Na zbiornikach prowadzona jest gospodarka rybacka. W ostoi występuje co najmniej 21 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej a także  8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej takich  gatunków jak: puchacz, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna.

 W audycji udział biorą: Andrzej Kozak, nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa oraz Włodzimierz Czeżyk, komendant posterunku Straży Leśnej. Audycje poświęcone życiu i pracy leśników  można usłyszeć w każdy piątek o godz. 6.35 na FM 103,4.

 

Audycji z Nadleśnictwa Włodawa posłuchaj  TUTAJ