MEDIA O NAS MEDIA O NAS

W ROK PO HURAGANIE W LEŚNICTWIE ZABŁOCIE

„Z Łosiem przez las” – Nadleśnictwo Chotyłów cz.1

6 lipca 2020r przez gminę Kodeń przeszły gwałtowne burze. Silny wiatr wyrządził znaczne szkody na terenie leśnictwa Zabłocie. W ich  oszacowaniu oraz   usprawnieniu prac związanych z uprzątaniem drzewostanów po nawałnicy,  leśnicy zastosowali bezzałogowe statki powietrzne – drony. Dokładna inwentaryzacja szkód wykazała, że lipcowa nawałnica pochłonęła ok. 10 tys. m3 drewna, obejmując swym zasięgiem powierzchnię 158 ha, z czego ponownego odnowienia drzewostanu wymagał obszar 27 ha.

Z ogromnymi szkodami musiało poradzić sobie Nadleśnictwo, ale też niektórzy mieszkańcy, którym drzewa spadły na posesje. Nie było na szczęście ofiar w ludziach, ani nie ucierpiały zwierzęta gospodarskie. Zwierzyna duża oraz ptaki, tuż przed nadejściem nawałnicy pouciekały, poginęły więc te mniejsze, głównie gady i drobne ssaki.

Po roku od tego nieszczęścia,  red. Piotr Łoś z Radia dla Ciebie wybrał się na teren leśnictwa Zabłocie by dowiedzieć się m.in.: co dalej dzieje się z powalonymi drzewami, jak dalece musiały się zmienić bieżące działania leśników, zapisane w dziesięcioletnim planie urządzenia lasu, kiedy nastąpi odnowienie lasu i jak to tragiczne dla lasu zdarzenie widziane jest z perspektywy sąsiedzkiej współpracy: rolnika, mającego swoje gospodarstwo tuż przy lesie we wsi Szostaki oraz Nadleśnictwa Chotyłów.

Goście programu:

 - Waldemar Sobechowicz, leśniczy leśnictwa Zabłocie

- Mariusz Kiczyński, zastępca nadleśniczego

- rolnicy z Szostaków, pp. Ryszard i Ireneusz Seremakowie

Link do audycji

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-02-07-2021/