MEDIA O NAS MEDIA O NAS

O PTAKACH BYTUJĄCYCH NAD RZEKĄ BUG

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Biała Podlaska cz.3 i 4

Rzeka Bug ze swą doliną i starorzeczami należy do najpiękniejszych zjawisk przyrodniczych w Polsce. Bogactwo fauny i flory zapiera tam dech w piersiach, zaś region nadbużański objęty jest różnymi formami ochrony przyrody oraz organizacji administracyjnej. Mamy więc obszary Natury 2000, jest Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, są oczywiście Nadleśnictwa Lasów Państwowych, a w ramach poszczególnych jednostek np. rezerwaty, mające na celu ochronę konkretnych gatunków.

Od dawna obszar nadbużański cenią ornitolodzy, prowadząc na nim liczne obserwacje ptactwa, które można podzielić na gatunki,  mające  tu swoje stałe siedliska i gniazdowiska oraz gatunki migrujące, pojawiające się na tym terenie w drodze.

O ptakach bytujących w okolicach bliskości rzeki Bug a także na terenach nadbużańskich, np.  nadbużańskich łąkach, na łęgach, jak też na terenie  Państwowej  Stadniny Koni w Janowie Podlaskim opowiada gość programu.

Gość programu:

- Jarosław Mydlak, leśniczy leśnictwa Serwin, ornitolog -pasjonat

 

Link do audycji nr 3

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-03-09-2021/

 

Link do audycji nr 4

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-biala-podlaska-cz-4-3/