MEDIA O NAS MEDIA O NAS

O NOWYCH POMNIKACH PRZYRODY

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Biała Podlaska cz.2

Według przyjętej prawnie procedury, o to, aby jakiemuś drzewu (lub obiektowi przyrodniczemu, np. kamieniowi narzutowemu lub wąwozowi) nadać status pomnika przyrody, nadleśnictwo musi wystąpić z wnioskiem do poszczególnych gmin, na których obszarze znajduje się dany obiekt. Po dokonaniu odpowiednich pomiarów i analiz – wykonanych przez nadleśnictwo – Rada Gminy podejmuje stosowną uchwałę. Tak więc to na samorządzie lokalnym, choć najczęściej we współpracy z nadleśnictwem oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, spoczywa obowiązek troski o prawnie usankcjonowane dziedzictwo środowiska naturalnego.

Goście programu:

- Tomasz Bylina, nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska

- Jacek Szewczuk, wójt gminy Rokitno

Link do audycji