MEDIA O NAS MEDIA O NAS

Nadleśnictwo Chotyłów – audycja z 02 listopada - W SZWAJCARII PODLASKIEJ

Rezerwat florystyczny i leśny o nazwie „Szwajcaria Podlaska” leży na terenie gminy Terespol, a z tytułu struktury leśnej – w Nadleśnictwie Chotyłów, przyrodniczo zaś u ujścia Krzny do Bugu. Jego cechą najwyraźniejszą jest ogromna urokliwość, walory krajobrazowe, które oczywiście powstają dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu i wieloletnim procesom przyrodniczym. Jak w bardzo wielu miejscach lubelsko-podlaskich lasów, tak i tu znajdują się miejsca ciekawe pod kątem historycznym. W tej kategorii wybija się tu wieś Neple, związana z dziejami Niemcewiczów, Mierzejewskich i Kierbedziów. Całość atrakcyjności przyrodniczej i historycznej dopełniają legendy, jak np. ta o Kamiennej Babie – głazie, który można w Neplach zobaczyć.

O rezerwacie Szwajcaria Podlaska mówią: Małgorzata Bielak, specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Chotyłów, a z archiwum PR „Radia dla Ciebie” nieżyjący już ks. prałat Zdzisław Oziembło oraz mieszkańcy Nepli.

 

Audycja dostępna pod adresem: kliknij tutaj