MEDIA O NAS MEDIA O NAS

Leśne lato

Zapraszamy na audycje "Leśne lato" w każdą sobotę lipca i sierpnia od 7.00 do 9.00 na antenę Polskiego Radia Lublin. Audycje prowadzi redaktor Magdalena Lipiec-Jaremek.

Wszystkie audycje "Leśnego lata" można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Lublin.  

 

Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. 

Umowa obejmuje emisję programu od września 2019 do sierpnia 2020 (łącznie 9 audycji).