MEDIA O NAS MEDIA O NAS

LAS I ZIMA.DOKARMIANIE ZWIERZYNY

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Parczew cz.2

Jeszcze nie tak dawno zima uderzyła ze zdwojoną siłą. Wprawdzie krótka, dla zwierząt w lesie była trudna  ze względu na grubą pokrywę śnieżną  oraz dawno nie spotykane mrozy. Mimo  pierwszych oznak zbliżającej się wiosny, leśnicy  i myśliwi ciągle pilnują, aby zwierzyna leśna miała wystarczająco dużo pożywienia, dostarczanego jej w ramach  zimowego dokarmiania.

Dokarmianie zwierząt w lesie to jednak nie pełne wyżywienie. Dostarczana im karma, jest tylko uzupełnieniem pożywienia, które w sposób naturalny  muszą one zdobyć same.

Zapewnienie karmy w paśnikach, rozmieszczonych wzdłuż dobrze znanych leśnikom szlaków wędrownych zwierząt, powoduje, iż rzadziej  żerują  one na polach uprawnych rolników      (oziminy) a chętniej pozostając na obszarze leśnym. Zdaniem leśników, pomoc zwierzętom w przetrwaniu okresu zimowego jest niezbędna; zarówno zwierzynie płowej, jak i ptakom.

Goście programu:

- Piotr Pniak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew

- Andrzej Wołkowicz, st. specjalista SL ds. hodowli lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa, łowiectwa i zalesień

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-parczew-cz-2-3/