MEDIA O NAS MEDIA O NAS

DLACZEGO WYCINAMY? MÓWIĄ LEŚNICY

„Z Łosiem przez las” – Nadleśnictwo Włodawa cz.2

W audycji próbujemy naświetlić problem, który w przestrzeni medialnej zajmuje ostatnio coraz więcej miejsca, a który można skwitować jednym pytaniem: dlaczego wycina się drzewa w lesie?

Służy temu m.in. wyjaśnienie, jakie  funkcje pełni las dla człowieka i otaczającej go przyrody?. Dlaczego spośród kilku funkcji lasu, gospodarcza, a więc przewidująca również pozyskanie drewna, budzi tyle emocji?. Czym jest plan urządzenia lasu, kto go przygotowuje, jak zapisy takiego dokumentu odnoszą się do trzech funkcji lasu oraz przepisów, związanych z ochroną gatunkową fauny i flory? Czy tzw. zwykły obywatel naszego kraju może wnieść swoje uwagi do planu rządzenia lasu i gdzie możemy szukać informacji w tym względzie?

- Włodzimierz Czeżyk, komendant Straży Leśnej

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-wlodawa-cz-2-4/