MEDIA O NAS MEDIA O NAS

BIALSKA LEŚNA KOLEJKA WĄSKOTOROWA

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Biała Podlaska cz.3

Budowa kolejki wąskotorowej w Białej Podlaskiej wiąże się ściśle z okresem tzw. Wielkiej Wojny, gdy tereny te znajdowały się pod okupacją niemiecką, a okupanci potrzebowali szybko i sprawnie dostarczanego drewna do celów wojennych. Swoją rabunkową politykę prowadzili w stosunku do obszarów leśnych państwowych, jak i prywatnych. Paradoksalnie, jak często bywało, powstała wówczas infrastruktura kolejki (z czasem rozbudowywanej np. przez właścicieli ziemskich, ale nie tylko), służyła mieszkańcom do przewozów pasażerskich. Stąd też najstarsi mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolic jeszcze pamiętali dawne budynki oraz nazwy poszczególnych przystanków. W okresie międzywojnia kolejka służyła rozwijającemu się lokalnemu przemysłowi, zaś w czasie okupacji naturalnie partyzantom, m.in. tym ze słynnego Oddziału Stefana Wyrzykowskiego „Zenona”.

W przeciwieństwie do małego skansenu kolejki w Nadleśnictwie Janów Lubelski  (również obszar RDLP w Lublinie), w Białej Podlaskiej nie zachowały się tory, a tym bardziej tabor kolejowy. W latach 60. i 70. XX w. stopniowo kolejka została zlikwidowana. Pozostałe niektóre budynki, resztki mostów i dobra pamięć o kolejce, która służyła najpierw okupantowi, potem leśnikom i przemysłowi, aż wreszcie – pasażerom.

Gość programu:

Tomasz Bylina, nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-26-03-2021/