MEDIA O NAS MEDIA O NAS

ANALIZY GLEBOWO -SIEDLICKOWE – CZMU SŁUŻĄ?

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Sarnaki cz.4

Czym jest analiza glebowo-siedliskowa i co można powiedzieć o lasach sarnackich na podstawie dotychczasowych badań i wcześniejszej wiedzy? – to główne pytania, na jakie odpowiadają goście programu. A prace glebowo-siedliskowe to czynności, polegające na rozpoznaniu, opisaniu i skartowaniu typów siedliskowych lasu,  na podstawie analizy glebowej i fitosocjologicznej.

Jak mówią fachowcy, zadanie to składa się z szeregu etapów, wśród których są zarówno analizy dokumentacji wcześniejszej, ale może ważniejsze są bieżące badania gleby i siedlisk, wykonywane w lesie, na odpowiednio, statystycznie dobranych obszarach. Tam wykonuje się wykopy, pobiera się próbki gleby i oddaje do analizy laboratoryjnej. Na podstawie wyników tego praktycznego badania, skomplikowanej wiedzy chemicznej, geologicznej, geodezyjnej, hydrologicznej i ogromnego doświadczenia leśników, powstaje dokument, który jest podstawą do dalszego planowania nasadzeń, wyboru gatunków roślin (drzew i krzewów), co z kolei wchodzi w skład najważniejszego dokumentu – dziesięcioletniego planu urządzenia lasu.

Analizy glebowo-siedliskowe wykonuje się co 20-30 lat. W przypadku jurysdykcji RDLP w Lublinie, co roku zazwyczaj prowadzone są takie analizy dla jednego lub dwóch nadleśnictw. W tym roku analiza taka   przygotowywana jest dla  Nadleśnictwa Sarnaki.

Goście programu:

- Jarosław Kmieć – kierownik Zespołu Urządzania Lasu w  RDLP w Lublinie

- Konstanty Kasperuk – zastępca dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Lublinie

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-sarnaki-cz-4-4/