INNE INNE

O kłusownictwie w siedzibie PZŁ

Kłusownictwo było tematem przewodnim wydania Magazynu Reporterów „Zdarzenia", wyemitowanego 18 stycznia na antenie TVP Lublin.

Program prowadzony przez redaktor Annę Dąbrowską był relacjonowany na żywo z siedziby Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie. Na celowniku zaproszonych gości znaleźli się kłusownicy. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, kół łowieckich. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie reprezentowali główny specjalista SL ds. łowiectwa, Andrzej Tyrawski oraz Naczelnik Wydziału ds. Obronności i Ochrony Mienia oraz BHP, Leszek Walenda. Wątpliwości prawne rozwiewał uczestniczący w dyskusji adwokat.

Wydawać by się mogło, że w XXI wieku, kiedy wzrasta poziom życia społeczeństwa i świadomość o ochronie zwierząt, ten haniebny, morderczy proceder nie powinien mieć miejsca. A jednak – mówiła na wstępie redaktor Anna Dąbrowska.

Uczestnicy programu rozmawiali m.in. o specyfice kłusownictwa na Lubelszczyźnie, karach jakie mogą otrzymać kłusownicy i sposobach na zwalczanie tego procederu. Zauważyli, że coraz częściej dochodzi do przypadków kłusownictwa rybackiego. Leśnicy z lubelskiej dyrekcji przedstawili stanowisko Lasów Państwowych.

W tej chwili nie wyobrażam sobie, mówiąc z punktu widzenia leśników, żeby bez współpracy z policją, z Państwową Strażą Łowiecką, bez współpracy z myśliwymi, którzy dzierżawią nasze obwody łowieckie, cokolwiek można było zrobić w tym zakresie. Wszyscy musimy się skupić na zwalczaniu kłusownictwa, dlatego, że jego konsekwencje skutkują poważnymi stratami w gospodarce narodowej – tłumaczył Andrzej Tyrawski.

W Lasach Państwowych funkcjonuje Straż Leśna – formacja, której statutowym zadaniem jest zwalczanie szeroko pojętego szkodnictwa leśnego – począwszy od kradzieży drewna, poprzez nielegalne wjazdy do lasu, zaśmiecanie lasu, bezprawne korzystanie z lasu i szereg innych wykroczeń, w tym również kłusownictwo. W skali RDLP w Lublinie wykrywalność kłusownictwa, która kończy się ukaraniem sprawców wynosi średnio ok. 35 przypadków rocznie. Pocieszającym faktem jest to, że wykrywalność wzrasta dzięki współczesnej technice, nowoczesnych możliwościach ułatwiających wykrycie sprawców – zauważył Leszek Walenda.

Aby obejrzeć cały program kliknij tutaj.