AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zmiany kadrowe

W dniu 18 lutego b.r. decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie został odwołany ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik, Pan Ireneusz Hołodniak. Dotychczasowy nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba Pan Kazimierz Kopeć, za porozumieniem stron, został przeniesiony na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik. Nowym nadleśniczym Nadleśnictwa Nowa Dęba została Pani Justyna Długosiewicz.