AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zmiany kadrowe

Nowy Dyrektor RDLP w Lublinie

Z dniem 7 lutego b.r. decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ze stanowiska Dyrektora RDLP w Lublinie został odwołany Pan mgr inż. Jerzy Sądel.

Nowym Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie został Pan dr inż. Marek Kamola.