AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zmiany kadrowe

6 listopada 2018 r. dyrektor RDLP w Lublinie odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Sobibór, Andrzeja Milaniuka. Do czasu powołania nowego nadleśniczego, pełnienie jego obowiązków zostało powierzone dotychczasowemu zastępcy, Mariuszowi Szymańskiemu.