AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zmiany kadrowe

Zmiana na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik

W dniu 27 października br., Pan Adam Kornat na swój wniosek, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, został odwołany ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik. Pełniącym obowiązki Nadleśniczego został Pan Waldemar Ciba, dotychczasowy inżynier nadzoru.