AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zmiany kadrowe

W dniu 25 marca b.r. decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj Pan Mariusz Szwed – dotychczasowy Inżynier Nadzoru.