AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zmagania leśników z chrabąszczem

8 maja odbyła się konferencja prasowa na temat zagrożenia Lasów Lubelskich przez chrabąszcza i akcji jego zwalczania na terenie RDLP w Lublinie.

W związku z wystąpieniem na terenie lasów Lubelskiej Dyrekcji LP zagrożenia drzewostanów postępującą gradacją chrabąszczowatych, w dniach 4 – 21 maja na terenie RDLP w Lublinie zaplanowano wykonanie chemicznych zabiegów ratowniczych z wykorzystaniem techniki agrolotniczej. Ich celem jest ograniczenie strat spowodowanych przez te szkodliwe owady na obszarach, gdzie przekroczone są krytyczne liczby wskazujące na zagrożenie trwałości drzewostanów. W związku z tym Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dr inż. Marek Kamola, 8 maja zwołał konferencję prasową, aby przedstawić ten ważny dla leśników, ale też dla społeczeństwa temat.

Na wstępie Dyrektor RDLP w Lublinie przybliżył wiedzę z zakresu biologii chrabąszcza, jego występowania oraz skali zagrożenia i szkód jakie powoduje. Następnie Kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu (DGLP) dr inż. Andrzej Marzęda opowiedział o przygotowaniach do przeprowadzenia zabiegów:

- Zanim podejmiemy decyzję o zabiegach prowadzimy przez wiele lat poprzedzających kontrolę i analizę czy rzeczywiście szkodliwość populacji jest duża, i jak bardzo duża oraz czy procesy zachodzące w przyrodzie są w stanie naturalnie ograniczyć tę populację. W wyniku tych działań ZOL rekomenduje zasadność wykonania zabiegów agrolotniczych.

O środku stosowanym w zabiegach poinformował Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, inspektor Mirosław Nakonieczny: Do przeprowadzenia zabiegów użyty jest bezpieczny środek ochrony roślin: Mospilan 20 SP, w dawce 0,4 kg na 1 ha (4 gramy na 1 ar), dozwolony do stosowania w systemie certyfikacji gospodarki leśnej FSC. Bardzo istotną sprawą jest fakt, że zgodnie z etykietą, instrukcją stosowania środka Mospilan 20 Sp  po jego zastosowaniu nie jest wymagany okres prewencji,  czyli okres od zastosowania środka, do czasu kiedy mogą wejść ludzie oraz zostać wpędzone zwierzęta na obszar gdzie zastosowano środek. Świadczy to o niskiej szkodliwości tego środka dla człowieka.

-Natomiast – dodał Dyrektor - z uwagi na 14-dniowy okres karencji dla runa leśnego, na obszarach objętych zabiegami, zostaną wprowadzone zakazy wstępu do lasu.

Dyrektor na zakończenie konferencji zaprezentował szczegółowe dane dotyczące zabiegów ochronnych:

-Zabiegi zostaną wykonane na terenie 18 z 25 nadleśnictw lubelskiej dyrekcji LP, z wykorzystaniem 12 samolotów operujących z czterech lotnisk: w Mokrem k/Zamościa, w Białej Podlaskiej, w Chełmie oraz w Radawcu k/Lublina. Obejmą swoim zasięgiem powierzchnię ponad 67 tys. ha, a największe kompleksy leśne, na których zostaną przeprowadzone to tereny nadleśnictw: Józefów (ponad 14 tys. ha), Zwierzyniec i Tomaszów (ponad 7 tys. ha) oraz Sobibór (ponad 6,5 tys. ha). Całkowity koszt przedsięwzięta wyniesie przeszło 19,5 mln zł i będą sfinansowane z funduszu leśnego Lasów Państwowych. Do tej pory (stan na 8 maja rano) zabiegi wykonano na terenie 7 nadleśnictw (Chotyłów, Gościeradów, Józefów, Kraśnik, Międzyrzec, Tomaszów, Zwierzyniec), na obszarze ponad 7 tys. ha. Warto zaznaczyć, że zabiegi są wykonywanie zarówno na terenie Lasów Państwowych, jak i w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Do tego zobowiązuje nas ustawa o lasach.

Aby samoloty mogły zrealizować zadanie muszą być spełnione odpowiednie warunki pogodowe, czyli: bezdeszczowa pogoda, wilgotność powietrza powyżej 60% oraz prędkość wiatru nie przekraczająca 4 m/s. Oznacza to, że zabiegi będą prowadzone wczesnym rankiem lub tuż przed zmrokiem.

Zabiegi agrolotnicze są obecnie najlepszą metodą ograniczania populacji szkodliwych owadów i są nieodłącznym elementem dbałości o stan sanitarny oraz szeroko rozumianą higienę lasu a jednocześnie zapewniają zachowanie trwałości lasu, która jest nadrzędnym celem w pracy leśników – zapewniał Dyrektor dr inż. Marek Kamola.

 

Temat zagrożeń ze strony chrabąszcza był poruszony w audycji „Pogotowie Radiowe” prowadzone przez red. Magdalenę Lipiec-Jaremek – link.

 

O zabiegach agrolotniczych pisał Dziennik Wschodni – relacja z konferencji prasowej oraz portal Lublin112.

 

O lotniczej operacji walki z chrabąszczem mówili w Panoramie Lubelskiej.