AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zimowe zbiory pod nowe pokolenie lasu

W okresie zimowym, w nadleśnictwach RDLP w Lublinie ma miejsce zbiór szyszek sosny zwyczajnej. Ten intensywny czas jest dla leśników początkiem hodowli nowych drzew stanowiących zalążek kolejnych pokoleń lasu.

Sosnę zwyczajną (Pinus Sylvestris) nieprzypadkowo uznaję się za „królową polskich lasów”. Ten podstawowy gatunek lasotwórczy zajmuje ponad 67% powierzchni leśnej naszego kraju i jest powszechnie spotykanym w niemal każdych warunkach środowiska. Zbiory sosnowych szyszek są przeprowadzane w specjalnie wyznaczonych i zagospodarowanych do tego celu drzewostanach i plantacjach. Szyszki zebrane tak w gospodarczych, jak i wyłączonych drzewostanach nasiennych z wyselekcjonowanych drzew dają pewność, że młode pokolenie lasu dziedziczy najlepsze cechy związane m.in. z ich wysoką jakością i zdrowotnością.

Jakich zbiorów mogą spodziewać się w tym roku lubelscy leśnicy? –Czas na podsumowanie przyjdzie na przełomie lutego i marca, kiedy nadleśnictwa przekażą nam zebrany materiał i będą mogły ocenić skalę zbiorów na swoim terenie – informuje Łukasz Kowalczyk, kierownik Leśnego Ośrodka Nasiennego przy Nadleśnictwie Zwierzyniec. Świeżo zebrane szyszki są tam wyłuszczane, poddawane procesowi suszenia i oczyszczane, po czym, po odpowiednim przygotowaniu, trafiają do dalszych prac i wysiewów.

W Lasach Państwowych, nieprzerwanie od 1948 roku, dokonywana jest ocena przewidywanego urodzaju nasion podstawowych gatunków drzew leśnych, którą przygotowuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Dzięki niej, leśnicy mogą z dużą dozą prawdopodobieństwa planować wielkość zbioru nasion czy też podejmować decyzje związane z tworzeniem rezerw na wypadek lat nieurodzaju.

Dostarczane przez specjalistów informacje uwzględniają stopień urodzaju oceniony jesienią poprzedniego roku w oparciu o obradzanie drzew, możliwości wykorzystania zbioru, a także masę pozyskanych szyszek i wyłuszczonych z nich nasion. Na podobnej zasadzie jest opracowywana rokrocznie prognoza na bieżący rok, która, poza przewidywanym stopniem urodzaju i rozmiarem zbiorów, zakłada również wielkość nasiennego zapotrzebowania na kolejne miesiące.

W sezonie 2021/2022 nadleśnictwa lubelskiej dyrekcji zebrały 9370 kg szyszek, z których wyłuszczono ponad 126 kg nasion. Już na tym etapie sezonu 2022/2023 zbiór ten jest większy od zeszłorocznego i wynosi ponad 15 000 kg szyszek. Zdecydowana większość z nich (przeszło 9 000 kg pochodzi z gospodarczych drzewostanów nasiennych).

Zbiorem szyszek z drzew ściętych zajmują się pracownicy zakładów usług leśnych, natomiast na drzewach stojących czynności te wykonują arboryści posiadający w tym zakresie specjalistyczne uprawnienia. Ich zadaniem jest sięgnięcie szyszek umiejscowionych często na wysokości 20, a nawet 30 metrów, zanim, pod wpływem wiosennego słońca, zdążą się one otworzyć i wysypać nasiona.

Ze 100 kg szyszek można otrzymać średnio od 1 do 2 kg nasion, zaś z 30 dag nasion na 1 arze kiełkuje od 15 do 18 tysięcy siewek, co umożliwia zalesienie 2 hektarów powierzchni.