AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zdrowe rośliny źródłem życia

Pod takim hasłem w dniu 22 października odbył się plenerowy piknik ekologiczny, zorganizowany przez Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, a także z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Politechniką Lubelską.

Spotkanie zostało przygotowane w ramach ogłoszonego Rezolucją ONZ Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 pod nazwą „Chroniąc rośliny chronisz życie”. W Polsce jego obchody zainaugurował Prezydent RP Andrzej Duda w styczniu br. podczas konferencji pt. „Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu”.

W ramach wydarzenia zaplanowano konferencję poświęconą m.in. problematyce zdrowia roślin i nowoczesnych sposobów ich ochrony. Z uwagi na sytuację epidemiczną zdecydowano o zdalnym charakterze tej części wydarzenia, dzięki czemu materiały multimedialne będą dostępne dla zainteresowanych za pośrednictwem internetu.

Przybyli mogli natomiast zapoznać się na miejscu z wystawą dotyczącą działań WIORiN w Lublinie, a także bezpośrednio przyczynić się do podniesienia bioróżnorodności i wsparcia owadów zapylających poprzez wysadzanie bylin miododajnych na łące kwietnej założonej obok siedziby lubelskiego WIORiN-u.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie przygotowała z okazji pikniku prezentację multimedialną pod tytułem „Chroniąc drzewa chronimy życie”, która opisuje działania leśników zmierzające do utrzymania lub poprawy zdrowotności ekosystemów leśnych poprzez zwiększanie ich odporności na działanie czynników szkodotwórczych. Ochrona lasu to jedno z priorytetowych działań w zakresie gospodarki leśnej. Dążenie do utrzymania właściwej kondycji zdrowotnej lasu oraz zapobieganie powstawaniu chorób i gradacji owadów realizowane jest w Lasach Państwowych głównie poprzez:

  • ochronę różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych,
  • preferowanie w postępowaniu hodowlanym i ochronnym działań zwiększających trwałość ekosystemów leśnych, ich naturalność, różnorodność gatunkową, genetyczną i strukturalną, rodzimość, odporność, zgodność z siedliskiem itp.,
  • dążenie do renaturalizacji zdegradowanych elementów ekosystemów leśnych oraz zapewnienie im ochrony i dalszego rozwoju w warunkach antropopresji i istniejących zagrożeń środowiska leśnego.

Aby skutecznie chronić, niezbędne jest podejmowanie działań kontrolnych. Tylko bowiem dzięki nim leśnicy są w stanie ocenić skalę zagrożenia i dostosować sposób przeciwdziałania. W ramach tych prac wykonuje się m.in. kontrolę występowania szkodników korzeni, szkodników liściożernych, prognozy zagrożenia ze strony owadów czy ocenę szkód przez czynniki chorobotwórcze. W sytuacji, kiedy zagrożenie ze strony szkodników może znacznie wpłynąć na trwałość lasu, leśnicy podejmują zabiegi ochronne naziemne i agrolotnicze. Ich celem jest ograniczenie występowania tych organizmów do takiego poziomu, który nie powoduje szkód gospodarczo istotnych.

Chroniąc lasy chronimy środowisko i bioróżnorodność, przeciwdziałamy skutkom zmian klimatu. Jednym słowem – dbamy o życie.