AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zdobywali wiedzę w praktyce

Na terenie nadleśnictw Międzyrzec i Radzyń Podlaski zorganizowano naradę szkoleniową dla zastępców nadleśniczych z terenu RDLP w Lublinie.

Organizatorami narady był Wydział Gospodarki Leśnej oraz nadleśniczowie nadleśnictw Międzyrzec i Radzyń Podlaski. Oprócz zastępców nadleśniczych z terenu lubelskiej dyrekcji LP, w szkoleniu uczestniczyli również leśnicy z biura RDLP w Lublinie, na czele z zastępcą dyrektora ds. gospodarki leśnej Adamem Kornatem oraz pracownikami ww. wydziału. Spotkanie było znakomitą okazją do podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Zakres narady obejmował szeroką tematykę związaną z zagospodarowaniem lasu. Z racji tego, że szkolenie miało wyłącznie charakter terenowy, organizatorzy mieli możliwość prezentacji szerokiej gamy zagadnień w naturalnych warunkach pracy.

Leśnicy z Nadleśnictwa Międzyrzec przygotowali pokazowe powierzchnie na terenie leśnictw Bereza, Żerocin i Woroniec. Zebrani mogli w praktyce poznać specyfikę prowadzenia prac związanych z przygotowaniem gleby z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu czy zgłębić wiedzę dotyczącą zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach, młodnikach oraz w rębniach złożonych.

W drugim dniu narady uczestnicy mogli zobaczyć wybrane powierzchnie na terenie leśnictw: Suchowola, Feliksówka, Kąkolewnica i Brzozowica. Leśnicy z Nadleśnictwa Radzyń Podlaski zaprezentowali powierzchnie odnawiane dębem na placówkach na przestrzeni ostatnich lat oraz poznawali specyfikę prac pielęgnacyjnych wykonywanych na trudno dostępnych powierzchniach leśnych.

Podczas szkolenia nie zabrakło także akcentów patriotycznych. Podczas pobytu na terenie leśnictwa Woroniec (Nadleśnictwo Międzyrzec) wszyscy uczestnicy oddali cześć załodze amerykańskiego bombowca B17 zestrzelonego przez Niemców w lipcu 1944 oraz partyzantom oddziału „Zenona”, którzy uratowali cześć załogi przed niemiecką niewolą. W trakcie pobytu w lasach Leśnictwa Brzozowica (Nadleśnictwo Radzyń Podlaski) leśniczy Waldemar Czajka przedstawił zebranym genezę powstania kopca Marszałka Józefa Piłsudzkiego oraz historię późniejszych prac nad jego odnowieniem i udział leśników w tych działaniach.
Cieszę się, że prezentowana tematyka spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony uczestników naszego spotkania. Szczególną uwagę wzbudziły zagadnienia związane z przygotowaniem gleby na siedliskach wilgotnych oraz sposoby odnawiania drzewostanów z zastosowaniem zmodyfikowanej metody placówek prof. Szymańskiego. Tego typu inicjatywy przynoszą mnóstwo wymiernych korzyści, doskonalą nasze umiejętności i wiedzę dotyczącą działań prowadzonych w zakresie hodowli lasu. Podziękowania za wzorowe przygotowanie szkolenia należą się pracownikom Nadleśnictw Międzyrzec i Radzyń Podlaski – podsumowuje jeden z inicjatorów narady szkoleniowej, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Lublinie, Janusz Schab.