AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zakończył służbę dla Lasów Państwowych

Po blisko pięćdziesięciu latach pracy na zasłużoną emeryturę odszedł dr inż. Andrzej Tyrawski, główny specjalista SL w biurze RDLP w Lublinie.

Jego trwająca niemal pół wieku przygoda z Lasami Państwowymi była od samego początku związana z lasami Lubelszczyzny – najpierw z Nadleśnictwem Stańków i Nadleśnictwem Chełm, a następnie biurem lubelskiej dyrekcji LP, gdzie zakończył karierę zawodową jako Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Łowieckiej.

Przez wszystkie lata pracy wykorzystywał swoją wiedzę, dzielił się z nią innymi i, jak sam niejednokrotnie przyznawał, stawiał sobie za nadrzędny cel służbę na rzecz dobrego imienia Lasów Państwowych.

Łowiectwo nie było jedynym obszarem działalności Andrzeja Tyrawskiego. Warto wspomnieć ponadto o jego innych zasługach dla rozwoju leśnictwa na terenie lubelskiej dyrekcji, wśród których należy wymienić m.in. zainicjowanie trwającej do dziś współpracy zagranicznej z Dyrekcją Lasów we Freiburgu oraz nawiązywanie kontaktów z leśnymi partnerami z innych państw czy też powołanie do życia Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar”, promującego rodzimą tradycję i kulturę łowiecką. Wśród zasług świeżo upieczonego emeryta trzeba także wymienić współorganizację „Białych Sobót” wspólnie z lekarzami z lubelskich klinik, dzięki którym z bezpłatnych konsultacji medycznych wykwalifikowanych specjalistów skorzystało w kilkunastoletniej historii tych akcji niespełna pięć tysięcy osób.

Za wspólne lata pracy, atmosferę jej towarzyszącą, służenie radą, pomocą i dobrym słowem dziękowali najstarszemu stażem pracownikowi dyrektorzy oraz koleżanki i koledzy z biura RDLP w Lublinie.
Pana wiedza, zaangażowanie oraz wysoka kultura osobista i taktowny stosunek do współpracowników, to przymioty, które trwale pozostaną nie tylko w pamięci pracowników biura, lecz także wszystkich lubelskich leśników z terenu naszej dyrekcji, którzy mieli zaszczyt z Panem pracować. (…) Patrząc na przebieg Pańskiej kariery, z całą pewnością może czuć się Pan spełniony zawodowo – napisał w liście gratulacyjnym dyrektor, dr inż. Marek Kamola.

Słowa wdzięczności za możliwość współpracy i wieloletni dorobek działań w służbie polskim lasom przekazali Andrzejowi Tyrawskiemu również nadleśniczowie i pracownicy terenowi z terenu naszej dyrekcji. 

Więcej informacji o sylwetce emerytowanego pracownika RDLP w Lublinie, jego leśnym rodowodzie oraz wielu pasjach i zainteresowaniach realizowanych poza leśnictwem w reportażu, który ukazał się w 2017 roku na łamach Głosu Lasu.