AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Za nami Europejskie Dni Ptaków

Pierwszy weekend października upłynął tradycyjnie pod znakiem Europejskich Dni Ptaków. W tę międzynarodową akcję włączyli się również leśnicy z terenu RDLP w Lublinie.

W dniach 6-7 października pasjonaci z całego świata wyruszyli z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków. To znakomity moment na podziwianie jesiennych ptasich migracji, a przy okazji doskonała możliwość do poznawania różnych gatunków ptaków i dyskusji o potrzebie ich ochrony.

Historia tej inicjatywy sięga 1993 roku. Tegoroczna edycja Europejskich Dni Ptaków była już 25. z kolei. W tym roku pasjonaci ornitologii wraz z nauczycielami, młodzieżą szkolną, przedstawicielami świata nauki zorganizowali 956 wydarzeń, w których wzięło udział 25 tysięcy osób. Ponad 3700 z nich uczestniczyło w towarzyszących wydarzeniach na terenie naszego kraju.

Dwie spośród niemal 90 „ptasich wypraw” zorganizowali leśnicy z terenu lubelskiej dyrekcji. Europejskie Dni Ptaków na terenie Nadleśnictwa Włodawa połączono z rajdem „Barwy Jesieni” organizowanym przez miejscową Szkołę Podstawową nr 3 im. Franciszka Kleeberga. Przewodnikiem grupy entuzjastów przeczesujących teren w celu obserwacji ptaków był komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Włodawa, Włodzimierz Czeżyk, który nie krył zadowolenia zarówno z frekwencji jak i efektów ptasich obserwacji. –Łącznie z dziećmi, opiekunami i rodzicami w naszym wydarzeniu uczestniczyło ok. 150 osób. Trasa naszej wędrówki wiodła malowniczą Doliną Środkowego Bugu od Suszna do Różanki. Przemierzaliśmy charakterystyczne tereny wchodzące w skład sieci Natura 2000, m.in. lasy łęgowe, łachy piaszczyste, wysepki i skarpy na rzece Bug. Dzięki temu mogliśmy zaobserwować środowisko różnych gatunków takich jak sieweczka czy jaskółka brzegówka. Udało nam się zobaczyć także charakterystyczne dla terenów leśnych kruki, sójki, krogulce czy myszołowy zwyczajne oraz trznadle, sikorki bogatki czy jaskółki dymówki – podsumowuje.

Zadowolenia z rezultatów monitoringu przeprowadzonego w ramach Europejskich Dni Ptaków nie krył także leśniczy Leśnictwa Serwin, Jarosław Mydlak, który co roku organizuje ptasią wyprawę dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Janowie Podlaskim. –W sumie zaobserwowaliśmy ponad 30 gatunków ptaków. Najliczniejszym gatunkiem była zięba. Naszą uwagę przykuły niespotykane wcześniej na tym terenie wśród zabudowań wiejskich zimorodki. Poza tym w gronie ptaków godnych uwagi, które znalazły się na naszej liście warto wspomnieć m.in. kosy, kowalika, modraszkę czy sikorkę ubogą – wylicza pracownik Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Cieszy fakt, że w gronie lubelskich leśników można spotkać również wielkich miłośników ornitologii, którzy z zaangażowaniem starają się zaszczepić tę pasję wśród dzieci i młodzieży. –Naszym celem jest uwrażliwianie najmłodszych na piękno przyrody i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nasze środowisko naturalne – wyjaśnia leśniczy Jarosław Mydlak.