AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Wznowienie naboru na staż

OGŁOSZENIE

w sprawie wznowienia naboru na staż
dla absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Lublinie

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie w nawiązaniu do Ogłoszenia
o naborze na staż dla absolwentów szkół leśnych w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2020 roku
opublikowanego na stronie internetowej  dnia 15.07.2020 r., informuje, iż w związku
z bardzo dużym zainteresowaniem odbywaniem stażu przez absolwentów szkół  wyższych leśnych, którzy z powodu panującej epidemii COVID-19 składali egzaminy dyplomowe w miesiącu wrześniu br., nabór na staż zostaje wznowiony.

Ostateczny termin składania dokumentów na staż zostaje wyznaczony na dzień
8 października 2020 r
.(liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty należy składać zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w Ogłoszeniu o naborze na staż dla absolwentów szkół leśnych w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w 2020 roku
z dnia 15.07.2020 r. (strona internetowa RDLP w Lublinie: zakładka Informacje – Ogłoszenia)

UWAGA: Osoby, które złożyły dokumenty po 15 sierpnia 2020 r. i otrzymały informację o negatywnym rozpatrzeniu podania z uwagi na złożenie dokumentów po terminie, nie muszą ponownie składać dokumentów na staż i zostają zakwalifikowane do udziału w naborze na staż w 2020 r.