AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Wsparcie finansowe dla jednostek straży pożarnych

Dzięki środkom przekazanym przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie, do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Na pomoc finansową od Lasów Państwowych mogą liczyć każdego roku jednostki ochotniczych i państwowych straży pożarnych z terenu całej dyrekcji.

W minionym tygodniu, w siedzibie hrubieszowskiej jednostki PSP odbyło się oficjalne spotkanie, podczas którego delegacja lubelskich leśników na czele z dyrektorem Zygmuntem Byrą dokonała symbolicznego przekazania czeków na ręce komendanta powiatowego, st. kpt. Piotra Gronowicza. Dofinansowania w wysokości 10 tysięcy złotych udzieliły nadleśnictwa Chełm i Strzelce, inwestycję kwotą 5 tysięcy złotych wsparło Nadleśnictwo Świdnik, zaś 3 tysiące złotych na ww. cel przekazało Nadleśnictwo Nowa Dęba. W gronie darczyńców zasilających Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej działający przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie znalazły się także Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Fundacja Grupy PKP w Warszawie oraz urzędy gmin w Hrubieszowie, Trzeszczanach, Mirczu i Uchaniach.

Dziękujemy wszystkim wspierającym, którym leży na sercu troska o bezpieczeństwo publiczne. Środki przekazane na zakup nowego wozu dla naszej komendy pozwolą zwiększyć efektywność walki z żywiołem, zarówno na terenie powiatu hrubieszowskiego, jak i na obszarze sąsiednich samorządów – podkreślił komendant Piotr Gronowicz.

Każdego roku nadleśnictwa RDLP w Lublinie przekazują setki tysięcy złotych na cele społecznie użyteczne wspierając działalność OSP i PSP funkcjonujących na ich terenie. Tylko w 2020 roku jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymały dofinansowanie w wysokości niespełna 218 tysięcy złotych, a kwota 6 tysięcy złotych zasiliła jednostki państwowych straży pożarnych. W bieżącym roku nadleśnictwa lubelskiej dyrekcji wsparły działalność PSP kwotą przeszło 37 tysięcy złotych, a do jednostek OSP powędrowały środki w wysokości prawie 170 tysięcy złotych.

Środki przekazywane przez nasze nadleśnictwa służą nie tylko bezpieczeństwu lokalnej społeczności, lecz także ochronie naszych lasów przed pożarami. Wspierając statutową działalność strażaków lubelscy leśnicy finansują m.in. zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego umożliwiającego skuteczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu pomocniczego, nabycie wozów bojowych i nowoczesnych samochodów strażackich czy modernizację lokalnych systemów ochrony przeciwpożarowej – zaznacza dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra.