AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Wizyta lubelskich leśników we Freiburgu

W ramach trwającej nieprzerwanie od niespełna 25 lat partnerskiej współpracy z Dyrekcją Lasów we Freiburgu w Niemczech sześcioosobowa delegacja RDLP w Lublinie udała się do naszych zachodnich partnerów.

Delegacji przewodniczył dr inż. Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej. W gronie leśników reprezentujących lubelską dyrekcję na terenie Badenii-Wirtembergii znaleźli się również nadleśniczowie: Justyna Długosiewicz, Waldemar Kuśmierczyk, Waldemar Czajka, Marek Kołtun oraz Maciej Wójcik, specjalista SL ds. łowiectwa.

Wizyta była sposobnością do poszerzenia wiedzy z zakresu gospodarki leśnej oraz wymiany wzajemnych doświadczeń zawodowych. Kilkudniowy pobyt w lasach Schwarzwaldu rozpoczął się od zapoznania gości z charakterystyką oraz strukturą własnościową lasów Badenii-Wirtembergii. Prezydent leśny Dyrekcji Lasów we Freiburgu, dr Anja Peck przedstawiła system organizacji tamtejszych lasów "Forest BW" oraz planowane zmiany w zarządzaniu lasami w poszczególnych landach.  

Istotnym punktem były najważniejsze problemy związane z gospodarką leśną, a w szczególności sprawa gradacji szkodników. Ekspansja kornika drukarza w tamtejszych lasach warunkuje obecnie rozmiar i rodzaj pozyskiwanego drewna. Podczas wyjazdu delegacja lubelskiej dyrekcji zapoznała się z aktywną ochroną populacji kuraków leśnych (zwłaszcza głuszca) i koncepcją gospodarowania populacją jelenia na terenie Schwarzwaldu. Lubelscy leśnicy odbyli wizytę w arboretum leśnym znajdującym się w Zakładzie Doświadczalnym w Liliental oraz mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Instytutu Badawczego Leśnictwa we Freiburgu.

Miłymi akcentami pobytu był m.in. udział w koncercie rogów alpejskich, a także zwiedzanie pięknego Freiburga, które zorganizowali gospodarze wrześniowej wizyty.  Niezapomnianych wrażeń dostarczyła podróż na wyspę Mainau położoną na Jeziorze Bodeńskim. To malownicze miejsce stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Badenii-Wirtembergii. Rocznie tzw. wyspę kwiatów odwiedza ponad 1,2 mln turystów.  To właśnie tam w 1995 roku zawarto porozumienie o partnerskiej współpracy między obiema dyrekcjami, na mocy którego od tego czasu organizowane są coroczne wizyty zaprzyjaźnionych leśników.

Za nami wartościowy pobyt na terenie Dyrekcji Lasów we Freiburgu. W przyszłym roku będziemy obchodzili jubileusz 25-lecia partnerskich kontaktów między obiema dyrekcjami, dlatego też w imieniu dr inż. Marka Kamoli, dyrektora RDLP w Lublinie złożyłem na ręce Pani Dyrektor Anji Peck oficjalne zaproszenie do przyjazdu niemieckich leśników na teren naszej dyrekcji. Wizyta ta będzie okazją do podsumowania ćwierćwiecza zawodowych kontaktów z naszymi zachodnimi kolegami – podsumował zastępca dyrektora lubelskiej dyrekcji ds. gospodarki leśnej.