AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Więźniowie będą pomagali leśnikom

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie podpisała porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, na mocy którego skazani będą mogli wykonywać prace na rzecz naszych nadleśnictw.

Jego sygnatariuszami byli dyrektor lubelskiej dyrekcji LP Zygmunt Byra oraz dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, płk Dariusz Bernat. To nowy rozdział we współpracy w zakresie zatrudniania osadzonych w oddziałach karnych i aresztach śledczych do wykonywania prac leśnych na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w naszym regionie. Dzisiejsze wydarzenie, w którym uczestniczył także wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik jest następstwem działań podjętych wcześniej na szczeblu centralnym. 

Zacieśnienie współpracy między Lasami Państwowymi a Służbą Więzienną miało miejsce 15 września, kiedy stosowne porozumienie podpisali p.o. dyrektora generalnego LP Józef Kubica oraz dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

W jaki sposób lubelscy leśnicy chcą skorzystać z pomocy skazanych? Konkretne umowy określające zakres prac będą podpisywane na szczeblu nadleśnictw i jednostek oraz ewentualnie firm, które świadczą usługi na rzecz LP.
Początkowo skazani będą wykonywali zadania mało skomplikowane, niewymagające wysokich kwalifikacji i fachowej znajomości leśnej profesji. Dlatego też chcemy zaangażować ich m.in. do sprzątania pasów pożarowych czy pasów drogowych. W miarę rozwoju naszej współpracy planujemy również zatrudniać ich do prac o większym stopniu zaawansowania, co w niektórych przypadkach będzie wymagało zdobycia przez nich odpowiednich uprawnień. Ze swojej strony zechcemy również kierować osadzonych do firm świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych – mówi dyrektor Zygmunt Byra, który zaznaczył, że nadleśnictwa RDLP będą musiały zachować elastyczność i korzystać ze wsparcia osadzonych w zależności od zapotrzebowania na wykonywanie prac leśnych w terenie. –Na podjętej współpracy skorzystają z pewnością w pierwszej kolejności nadleśnictwa położone w zasięgu terytorialnym zakładów karnych i aresztów śledczych.

Zadowolenia z zawartego porozumienia o współpracy nie krył również płk Dariusz Bernat, dyrektor okręgowy lubelskiej Służby Więziennej. –Nasze wspólne działania nie będą ograniczać się do sfery czysto zarobkowej. Ich spektrum jest naprawdę szerokie, a niezwykle cenny będzie również wymiar edukacyjny oraz realizacja różnego rodzaju programów z udziałem osadzonych, jak np. te podejmowane dotychczas na rzecz ochrony przyrody, m.in. poprzez wykonywanie przez nich budek lęgowych dla ptaków. Dzisiejsze porozumienie tworzy podwaliny pod dalszą współpracę już w ramach jednostek podstawowych – nadleśnictw i zakładów karnych oraz aresztów śledczych w całym regionie.