AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Wielkie szyszkobranie na Roztoczu

4,7 tony szyszek zostanie zebranych z plantacji nasiennej świerka pospolitego w Nadleśnictwie Zwierzyniec. Duży urodzaj pozwoli na zgromadzenie zapasów nasiennych tego gatunku dla wielu nadleśnictw lubelskiej dyrekcji LP.

O tym, że miniony rok może być niezwykle udany dla owocowania świerków można było się przekonać już w kwietniu. Pod koniec tego miesiąca wierzchołkowe części świerkowych koron pokryły się kwiatostanami o zabarwieniu czerwono-purpurowym, często amarantowym, pięknie kontrastującymi z zielenią igieł. Obfite kwitnienie było zapowiedzią urodzaju szyszek. Jego wystąpienie umożliwiły sprzyjające warunki atmosferyczne w czerwcu, w roku poprzedzającym kwitnienie oraz odpowiednia wilgotność gleby i jej zasobność w składniki pokarmowe.

Coroczne obfite obradzanie szyszek na tych samych drzewach jest niemożliwe z przyczyn fizjologicznych. W przypadku naszej dyrekcji, lata dobrego urodzaju świerka występują cyklicznie co 3-4 lata – informują pracownicy Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Lublinie. –Świerki w drzewostanach zaczynają obradzać przeciętnie w wieku ok. 30 lat, plantacje zwierzynieckie mają 14 i 16 lat i występuje na nich drugi raz obfity urodzaj.

Szyszkobranie odbywa się w specjalnie wyznaczonych i zagospodarowanych do tego celu drzewostanach i plantacjach. Na plantacjach nasiennych w Leśnictwie Nowiny rozpoczęło się ono już w grudniu zeszłego roku. To najlepszy  czas na zbiór szyszek drzew iglastych, ponieważ są w tym okresie jeszcze dojrzałe i zamknięte. –W grudniu udało nam się zebrać 2,2 tony szyszek, a do połowy stycznia planujemy jeszcze zbiór 2,5 tony, co łącznie da nam 4,7 tony. Chcemy do maksimum wykorzystać zeszłoroczny urodzaj oraz dobre warunki pogodowe – zaznacza Piotr Szewczuk, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Zwierzyniec.

Lubelscy leśnicy przewidują wydajność z nasion szyszek na dobrym poziomie, wobec czego zebranie 4700 kg pozwoli na zgromadzenie dużych zapasów nasiennych wystarczających na lata słabego urodzaju. Dzięki temu w nadleśnictwach naszej dyrekcji będzie możliwy właściwy udział świerka w planowanych nasadzeniach, zarówno w bieżącym roku, jak i w kolejnych latach. Warto zaznaczyć, że nasiona pochodzące z tak dobrego urodzaju charakteryzują się wysokimi parametrami siewnymi. Wyhodowane z nich sadzonki będą wykorzystane przy zakładaniu upraw leśnych oraz plantacji choinkowych.

Prowadzone badania proweniencyjne oraz genetyczne wykazały, że świerk pospolity charakteryzuje się dużą zmiennością wewnątrzgatunkową. Co decyduje o wyjątkowości świerków roztoczańskich? To przede wszystkim opływowa korona i późno rozpoczynające się „pędzenie wiosenne”. Opóźniony proces pękania pączków i rozwoju pędów stanowi zabezpieczenie przed późnymi wiosennymi przymrozkami. Nie można również zapomnieć o bardzo dobrej plastyczności świerków porastających lasy Roztocza oraz dobrych cechach wzrostowych, dzięki którym są one uważane za jedno z najlepszych pochodzeń krajowych tego gatunku, stawiane na równi m.in. z pochodzeniami istebniańskimi, a także z Puszczy Białowieskiej. Potwierdziły to m.in. badania IUFRO. Tym samym pracownicy Nadleśnictwa Zwierzyniec mogą mieć powody do dumy. Wszak ich lasy porastają świerki zachowujące nie tylko cenną pod względem ekologicznym pulę genową, lecz także dostarczające dużą ilość materiału nasiennego wysokiej jakości.