AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Wielkie sadzenie rozpoczęte

Niemal 21 mln sadzonek planują posadzić w tym roku leśnicy na terenie lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych. W całej Polsce przybędzie 500 mln nowych drzew.

Tegoroczna zima była niezwykle łaskawa, a utrzymująca się od dłuższego czasu korzystna aura i optymistyczne prognozy na najbliższy czas sprawiły, że w wielu nadleśnictwach można bez przeszkód rozpocząć kampanię odnowieniowo-zalesieniową.

Nieco ponad połowę spośród wszystkich sadzonek, które trafią w bieżącym roku do lasów lubelskiej dyrekcji z 34 szkółek hodowlanych jej nadleśnictw będą stanowiły gatunki iglaste – najwięcej z nich sosna (9,8 mln), a także jodła (650 tys.), świerk (340 tys.) i modrzew (250 tys.). Sukcesywnie wzrasta ilość drzew liściastych, których udział od czasów II wojny światowej zwiększył się w naszym kraju niemal dwukrotnie. Tylko w tym roku lasy RDLP w Lublinie  wzbogacą się o ponad 6,5 mln dębów szypułkowych, 1,1 mln buków, 930 tys. olch, 780 tys. brzóz i 170 tys. dębów bezszypułkowych. Natomiast 170 tys. drzewek będą stanowiły pozostałe gatunki biocenotyczne i domieszkowe takie jak: klon jawor, klon zwyczajny, lipa, wiąz czy czereśnia ptasia.

W RDLP w Lublinie zaplanowane są odnowienia i zalesienia na obszarze ok. 3,1 tys. ha, co odpowiada powierzchni 4,4 tys. boisk piłkarskich. Stale wzrasta udział odnowień naturalnych poprzez samosiew, które w tym roku będą stanowiły przeszło 10% obszaru przeznaczonego do odnowień i zalesień na terenie całej dyrekcji.
Należy preferować taki sposób wprowadzenia nowego pokolenia lasu wszędzie tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione. Dzięki niemu możemy zachować ciągłość produkcji leśnej przy jednoczesnym rozmnażaniu najlepszych drzew w danym drzewostanie i utrzymaniu korzystnych cech mikroklimatu oraz gleby – zaznacza zastępca dyrektora RDLP w Lublinie, ds. gospodarki leśnej, dr inż. Mirosław Waniewski.

Coraz większa grupa materiału sadzeniowego to drzewka z zakrytym systemem korzeniowym, pochodzące ze specjalistycznej produkcji w szkółkach kontenerowych zlokalizowanych w nadleśnictwach Gościeradów, Strzelce oraz Włodawa. W tym roku zostanie wysadzonych ok. 3 mln tego typu sadzonek. Warto podkreślić, że choć większość prac odnowieniowych w lasach lubelskiej dyrekcji zostanie wykonana wiosną, to niektóre z nich będą zrealizowane jesienią i dopiero wówczas podsumujemy akcję sadzenia lasów.

Tegoroczna kampania odnowieniowo-zalesieniowa wzbogaci polskie lasy o kolejne pół miliarda drzew. Swoją cegiełkę do tej okazałej ilości dołożą lubelscy leśnicy wysadzając na naszym terenie prawie 21 mln sadzonek. Od lat wyraźnie zwiększa się udział gatunków liściastych na rzecz iglastych, co wiąże się z postępującą przebudową drzewostanów. Sadzimy więcej drzew niż wycinamy gospodarując naszym wspólnym dobrem w sposób odpowiedzialny. Pamiętajmy, że w miejscu jednego wyciętego drzewa jest wysadzanych piętnaście nowych drzewek. Efektem długofalowych działań leśników jest zapewnienie ciągłego wzrostu zasobów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych, które wynoszą obecnie 2 mld metrów sześciennych. Dzięki tak prowadzonej gospodarce lasów w Polsce przybywa i mimo wielu przeciwności, takich jak m.in. gradacje szkodników, są one utrzymywane w jak najlepszym stanie i w takiej kondycji chcemy zachować je dla przyszłych pokoleń – podkreśla dyrektor RDLP w Lublinie, dr inż. Marek Kamola.