AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Walka ze szkodnictwem leśnym

W ostatnich miesiącach minionego roku strażnicy leśni z terenu RDLP w Lublinie przeprowadzili dwie cykliczne akcje, które teraz podsumowali.

25 listopada zakończyła się akcja „Quad 18”. Przez dziesięć dni pracownicy Straży Leśnej ze wszystkich posterunków lubelskiej dyrekcji LP penetrowali tereny leśne wykorzystywane bezprawnie przez użytkowników pojazdów terenowych.    
Zadaniem strażników było nie tylko rejestrowanie przypadków nielegalnych wjazdów do lasu, lecz także lokalizowanie miejsc, które są niszczone w czasie uprawiania tego typu procederu w lubelskich lasach – wyjaśnia główny specjalista SL ds. Straży Leśnej RDLP w Lublinie, Jerzy Reja.

Strażnicy skontrolowali 154 pojazdy stwierdzając 7 przypadków rozjeżdżania powierzchni leśnej quadami i pojazdami crossowymi oraz odnotowali 19 wykroczeń. Jednego ze sprawców ukarano mandatem karnym, a dziewięciu z nich otrzymało pouczenie. Warto dodać, że przy okazji działań związanych z akcją strażnicy leśni zwracali uwagę także na inne przejawy szkodnictwa leśnego, ujawniając m.in. 13 przypadków kradzieży drewna.

Akcja „Quad” będzie kontynuowana wiosną. W tym okresie rozmiar szkód powodowanych przez amatorów jazdy po lesie jest zdecydowanie większy, ponieważ jest to czas rozwoju roślin i gniazdowania ptaków. Rajdowcy powodują także znaczne szkody w środowisku leśnym niszcząc miejsca cenne przyrodniczo, takie jak skarpy, bagna, źródliska, a nawet obszary chronione objęte całorocznym zakazem wstępu. Straż Leśna stara się walczyć z tym procederem. Pomaga jej w tym m.in. nowoczesny sprzęt w postaci specjalistycznego monitoringu leśnego. –Możliwość identyfikacji sprawców jest jednak znacząco utrudniona, chociażby ze względu na brak tablic rejestracyjnych na pojazdach i kaski zasłaniające twarze rajdowców, ale i z tym damy sobie radę – tłumaczy Jerzy Reja.

Niedługo po zakończeniu akcji „Quad-18” rozpoczęła się akcja „Choinka 18”, która trwała od 7 do 29 grudnia 2018 r. Lubelscy strażnicy podjęli w tym czasie ponad 150 interwencji, kontrolując 379 pojazdów. Co warte podkreślenia, nie ujawniono żadnego przypadku kradzieży choinki czy stroiszu. –Można powiedzieć, że zbieramy pozytywne plony akcji z poprzednich lat. To dowód na to, że największą popularnością cieszą się drzewka choinkowe pozyskane z legalnych źródeł, a czasy w których masowo wycinano nielegalnie drzewka z lasów przemijają – dodaje Reja.

Podobnie jak w przypadku akcji „Quad 18”, przy okazji grudniowej akcji „Choinka 18” strażnicy leśni odnotowali również inne przypadki szkodnictwa leśnego takie jak kradzieże drewna, kłusownictwo czy nieuprawnione korzystanie z lasu, nakładając 5 mandatów i udzielając 55 pouczeń. –To dowód na to, że w pierwszej kolejności staramy się edukować sprawców szkodnictwa leśnego, a mandaty są ostatecznością. Cieszy fakt, że ilość innych przejawów szkodnictwa leśnego ujawnionych przy okazji akcji „Choinka 18” była mniejsza niż w poprzednich latach – mówi na zakończenie główny specjalista SL ds. Straży Leśnej w lubelskiej dyrekcji LP.