AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

W hołdzie walczącym o niepodległość

W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej pracownicy biura RDLP w Lublinie złożyli hołd obrońcom Ojczyzny oraz wszystkim ofiarom września 1939 roku.

Główne lubelskie uroczystości upamiętniające agresję hitlerowskich Niemiec na Polskę oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowano przy pomniku Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim. Mimo niekorzystnej aury uczestniczyło w nich wielu kombatantów, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i służb mundurowych, reprezentanci organizacji historycznych, a także mieszkańcy Lublina i okolic. W okolicznościowych wystąpieniach nawiązywano do rozmiaru jaki przybrały działania wojenne zapoczątkowane atakiem na naszą Ojczyznę podkreślając tragizm największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, który nie złamał polskiego ducha i nie odebrał Polakom odwagi do walki.
W permanentnej walce z dwoma zbrodniczymi totalitaryzmami towarzyszyła narodowi polskiemu wierność tradycji i wartościom, które związane są z naszym narodem od daty chrztu przyjętego przez Mieszka I oraz umiejętność wspólnego działania w obliczu największych zagrożeń towarzysząca szerokim rzeszom społeczeństwa, niezależnie od poglądów i różnic – zaznaczył w swoim wystąpieniu wojewoda lubelski, Lech Sprawka dodając, że wszystkich rodaków jednoczył wspólny cel jakim była wiara w niepodległość Polski.

Po przemówieniach zaproszonych gości odczytano apel poległych, a kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała salwę honorową dla uczczenia pamięci wszystkich osób, które w 1939 roku zapłaciły najwyższą cenę w obronie granic naszego kraju. Obecne na uroczystościach delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Symboliczną wiązankę kwiatów złożył wraz z liczną reprezentacją przedstawicieli służb mundurowych Piotr Mróz, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Lublinie.   

Znaczący udział w kampanii wrześniowej oraz działaniach militarnych podejmowanych na frontach drugiej wojny światowej mieli polscy leśnicy i robotnicy leśni, których bohaterstwo przywołano podczas wspomnianego apelu poległych.

Więcej informacji o zaangażowaniu ludzi lasu w nasze dążenia do niepodległości można znaleźć w tekście opublikowanym na stronie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych