AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Upamiętnili partyzantów z Puszczy Solskiej

Pamięć niespełna 500 żołnierzy Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych oraz tzw. II Konspiracji będących m.in. członkami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość uczczono w ramach uroczystości patriotyczno-religijnej, która miała miejsce w dawnej osadzie Fryszarka na terenie Nadleśnictwa Józefów.

Wydarzenie w leśnych ostępach lasów józefowskich stanowiących niegdyś drugi dom dla partyzanckiej braci zorganizowano w przeddzień 82. rocznicy utworzenia Służby Zwycięstwu Polski, która we wrześniu 1939 roku dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu. Uroczystości rozpoczęły się od mszy polowej odprawionej w intencji żołnierzy walczących niegdyś na tym terenie.
–Dziś przyjmując testament minionych pokoleń, musimy pracować, żyć i walczyć na różnych sposób, by wolność utrzymać – wspomniał w trakcie eucharystii jeden z jej koncelebransów, ksiądz kanonik Zenon Mrugała.

Ważnym punktem spotkania było odsłonięcie pamiątkowego obelisku i tablic z nazwiskami bohaterów walk o wolną Polskę stanowiące ukoronowanie kilkuletniej pracy nad opracowaniem szczegółowego wykazu osób walczących na tym terenie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego i II Konspiracji.
Zaszczytem jest móc oddać hołd tym niezwykłym żołnierzom. Byli to najlepsi synowie Roztocza, najodważniejsi, którzy z honorem i godnością walczyli o wolną Polskę, o wolność swoich rodzin – mówił obecny wśród zaproszonych gości minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński.

Poza nim w niedzielnych uroczystościach uczestniczyli także parlamentarzyści z regionu, reprezentanci władz wojewódzkich i samorządowych, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej i innych grup zaangażowanych w upamiętnianie wydarzeń historycznych. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie reprezentował dyrektor Zygmunt Byra, który w krótkim wystąpieniu wspomniał jak wielu przedstawicieli leśnej profesji przelewało krew za swoją Ojczyznę. Wspólnie z nim delegację lubelskich leśników stworzyli nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Stanisław Nawrocki oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik Adam Kornat.

Na Zamojszczyźnie szczególnie mocno funkcjonował polski ruch oporu przeciw niemieckiemu okupantowi. Wywołane przez partyzantów powstanie zamojskie będące największym po powstaniu warszawskim aktem zbrojnego sprzeciwu przeciw niemieckiej okupacji skutecznie wstrzymało planowane przez hitlerowców akcje wysiedleńcze. W lasach Puszczy Solskiej rozegrały się walki pod Osuchami uznawane za największą na ziemiach polskich bitwę partyzancką II wojny światowej. Jednym z jej dowódców był porucznik Konrad Bartoszewski „Wir” – uczestnik wojny 1939 roku, powstania zamojskiego i Akcji Burza. Poza odwagą, którą zasłużył się walcząc pod Osuchami zasłynął także rozbiciem więzienia UB/NKWD w Biłgoraju i szeroko zakrojoną działalnością konspiracyjną. Bohaterski dowódca został pośmiertnie odznaczony na stopień kapitana. Akt nominacji odebrał z rąk ministra Mariusza Kamińskiego wnuk „Wira” – ks. porucznik Paweł Bartoszewski.

O należytą oprawę uroczystości zgodną z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zadbał 25. Zamojski Batalion Lekkiej Piechoty im. mjr. Stanisława Prusa ps. "Adam". Zwieńczeniem wydarzenia był uroczysty apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów przez zebrane delegacje.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz z Kołem Rejonowym w Józefowie. Oprócz Nadleśnictwa Józefów, w gronie współorganizatorów znaleźli się także – Roztoczański Park Narodowy, Stowarzyszenie Rodzin Polskiego Państwa Podziemnego „Osuchy 1944” i Grupa Rekonstrukcji Historycznych im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”.