AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Turniej gry „Żywioły lasu”

W tym tygodniu na terenie RDLP w Lublinie odbywają się regionalne spotkania turniejowe drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które zgłosiły się do rozgrywek gry planszowej „Żywioły lasu”.

Otaczająca przyroda cechuje się zmiennością klimatu, co przejawia się poprzez występowanie różnych zjawisk pogodowych: suszy, wichur czy ulewnych opadów. Nie mamy na nie bezpośredniego wpływu, ale możemy przygotować się do ich wystąpienia. O tym, w jaki sposób można to zrobić uczy gra „Żywioły lasu”. Zadaniem graczy jest ochrona lasu przed skutkami gwałtownych sił natury. Od ich decyzji i działań podczas rozgrywek zależy, czy uda się zapanować nad żywiołami ognia i wody, tak by las trwał nadal i służył zarówno ludziom jak i przyrodzie.

Patronat nad turniejem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Andrzej Konieczny. Do rywalizacji przystąpiło blisko 300 drużyn z całej Polski. Tylko osiem najlepszych zespołów będzie mogło wystąpić w wielkim finale w Warszawie, który zaplanowano na 14 czerwca br. Dla szkół z terenu Lubelszczyzny rozgrywki na poziomie regionalnym zostały zorganizowane w biurze lubelskiej dyrekcji LP oraz w siedzibie Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Projekt wpisuje się w działania Lasów Państwowych związanych z adaptacją lasów i leśnictwa do zmian klimatu, małej retencji, a także z przeciwdziałaniem erozji wodnej na terenach nizinnych i górskich oraz ograniczaniem skutków związanych z pożarami lasów.