AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Szkółkarze podnosili kwalifikacje

Szkółkarze z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych odbyli dwudniowe szkolenie w ramach stałego podnoszenia kwalifikacji, ujęte w Regionalnym Programie Szkółkarskim na lata 2016-2025.

Warsztaty łączyły wiedzę teoretyczną z prezentacją jej wykorzystania w praktyce. Uczestnicy mogli zobaczyć pokazy produkcji szkółkarskiej polowej i specjalistycznej, w tym kontenerowej. Dzięki uprzejmości RDLP w Radomiu, w pierwszym dniu szkolenia leśnicy lubelscy odwiedzili Szkółkę Kutery w Nadleśnictwie Starachowice oraz szkółkę w Nadleśnictwie Marcule. Radomscy leśnicy profesjonalnie i rzeczowo przedstawili swoje osiągnięcia w prezentowanych obiektach. Nadleśniczowie Ryszard Bis ze Starachowic oraz Tadeusz Misiak z Marcul z zaangażowaniem mówili o swoich szkółkarskich obiektach. W Marculach uczestników szkolenia dodatkowo zapoznano z ciekawym arboretum, z wielką pasją prowadzonym przez Nadleśnictwo. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele RDLP w Radomiu z p.o. Naczelnikiem Wydziału Gospodarowania Ekosystemami, Tomaszem Krawczykiem.

Część teoretyczną szkolenia zorganizowano w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Prelekcję na temat Szkółkarstwa polowego na przykładzie szkółki Zabuże wygłosił leśniczy szkółkarz Bazyli Kondratiuk. Szkółkarstwo kontenerowe na przykładzie szkółki Marynopole scharakteryzował leśniczy szkółkarz Zbigniew Puzoń, zaś prezentację pt. „Moduł Szkółkarz" przedstawił leśniczy Wiesław Leńczuk z Tomaszowa. Regionalny Program Szkółkarski na lata 2016-2025 dla dyrekcji lubelskiej zaprezentował Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Lublinie, Janusz Schab. Jako organizator wyjazdu szkoleniowego nie krył zadowolenia z przebiegu dwudniowych warsztatów.

W szkoleniu wzięło udział 28 pracowników nadleśnictw RDLP w Lublinie zajmujących się tematyką szkółkarską. Wyjazd należy uznać za bardzo pożyteczny. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani. Prowadzili żywe dyskusje o tematyce szkółkarskiej, wymieniali doświadczenia związane ze swoją pracą. Leśniczowie szkółkarze mogli pogłębić swoją wiedzę i poznać innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane przy produkcji sadzonek  – podsumował.

Ostatnim elementem terenowym wyjazdu była wizyta w nowoczesnej Szkółce Marynopole na terenie Nadleśnictwa Gościeradów. Gospodarz miejsca – leśniczy szkółkarz Zbigniew Puzoń zapoznał wszystkich uczestników z infrastrukturą szkółki, udzielając cennych wskazówek z zakresu szkółkarstwa.

Potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć podkreślił obecny wśród uczestników zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej, Adam Kornat, zaznaczając potrzebę kontynuacji szkoleń w podobnym charakterze w przyszłości.

 

Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie