AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Szkolenie dla leśniczych szkółkarzy

W grudniu 2018 roku swoje umiejętności zawodowe doskonalili lubelscy leśniczowie szkółkarze. Szkolenie na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski zorganizował Wydział Gospodarki Leśnej RDLP w Lublinie.

W spotkaniu uczestniczył zastępca dyrektora lubelskiej dyrekcji ds. gospodarki leśnej, Adam Kornat. Głównym celem szkolenia było podnoszenie kwalifikacji poprzez utrwalenie zasad ewidencji produkcji szkółkarskiej w SILP oraz zapoznanie z nowościami w module ,,Szkółkarz”.

Uczestnicy narady szkoleniowej mieli okazję do poszerzenia wiedzy zarówno w teorii, jak i podczas zajęć praktycznych. Z procesem ewidencji i obrotu materiałem sadzeniowym i nową funkcjonalnością programu „Szkółkarz” zapoznali ich instruktorzy SILP z nadleśnictw RDLP w Lublinie.

Spotkanie leśniczych szkółkarzy było także doskonałą okazją do podsumowania zadań z zakresu szkółkarstwa, nasiennictwa, selekcji oraz odnawiania drzewostanów. W dyskusji przewijały się tematy istotne dla codziennej pracy leśników odpowiedzialnych za hodowlę lasu. Zwrócono uwagę, m.in. na utrzymanie właściwego stanu estetycznego szkółek, konieczność poprawy infrastruktury szkółkarskiej. Do pozytywów pracy lubelskich szkółkarzy należy z pewnością zaliczyć efektywne zagospodarowanie powierzchni produkcyjnej szkółek oraz bardzo dobre wykorzystanie urodzaju dębu poprzez zebranie ponad 200 ton żołędzi dębu szypułkowego oraz ponad 23 ton dębu bezszypułkowego. Omówiono również stosowane w praktyce leśnej metody przechowywania sadzonek, ich transportu i zabezpieczenia od przesychania, począwszy od ich wyjęcia ze szkółki aż do momentu przekazania poszczególnym leśnictwom. Wizyta w terenie była dla uczestników spotkania okazją do zapoznania się ze specyfiką gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski, m.in. w zakresie selekcji, drzew matecznych i wyłączonych drzewostanów nasiennych oraz odnowień naturalnych sosny.

Zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej, Adam Kornat w podsumowaniu szkolenia podziękował wszystkim uczestnikom  za dobrą pracę w 2018 roku oraz życzył sukcesów szkółkarskich w najbliższej przyszłości. Podziękowania na ręce wszystkich uczestników złożył również naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej, Janusz Schab.
Dziękuję szkółkarzom za aktywną wymianę własnych doświadczeń z zakresu prowadzenia gospodarki szkółkarskiej, a pracownikom Nadleśnictwa Janów Lubelski za organizację części terenowej. Myślę, że najważniejszym wnioskiem jaki zrodził się po zakończeniu naszej narady jest potrzeba kontynuacji tego typu szkoleń w następnych latach jako doskonała forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wymiany doświadczeń – podsumował.