AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Szacunki brakarskie na ostatniej prostej

W nadleśnictwach lubelskiej dyrekcji LP dobiegają końca prace związane z określaniem ilości i jakości drewna, które przewidziano do pozyskania w przyszłym roku.

Większość nadleśnictw tegoroczne szacunki brakarskie ma już za sobą, ale w jednostkach, w których rozmiar prac i powierzchnie przeznaczone do wyrębu były większe zostaną one zakończone z końcem maja. Termin ten nie jest przypadkowy, bowiem do końca czerwca należy przygotować wstępny plan pozyskania surowca na następny rok.
Staramy się, aby między zakończeniem prac w terenie, a sporządzeniem planów, wykonane szacunki zostały skontrolowane zarówno przez pracowników nadleśnictw, jak i brakarzy regionalnych. Informacje o ilości drewna przewidzianego do wycinki w przyszłym roku oraz o jego jakości i szacunkowej masie będą niezwykle istotne przede wszystkim dla przedstawicieli przemysłu meblarskiego, celulozowo-papierniczego, budowlanego, płytowego, paletowego, ogrodowego i innych branż zainteresowanych nabyciem surowca drzewnego – wyjaśnia Tomasz Świca, naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Lublinie.

Statystycznie ilość drewna przewidziana do pozyskania w danym roku stanowi w skali każdego nadleśnictwa 10% planu dziesięcioletniego. –Ilość drewna pozyskiwanego w ostatnich latach przez nasze nadleśnictwa utrzymywała się na podobnym poziomie i w najbliższej przyszłości nie przewidujemy znaczących zmian. W przyszłym roku pozyskamy ok. 2,1 mln m3 surowca. Większość będą stanowiły gatunki iglaste (ponad 65%), ale należy zauważyć, że ze względu na postępującą przebudowę drzewostanów, zmierzającą do dostosowania ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych, stopniowo zwiększa się udział gatunków liściastych – podsumowuje dyrektor RDLP w Lublinie, Marek Kamola.

Warto wspomnieć, że od stycznia nowe plany urządzenia lasu, które przewidują wzrost możliwości pozyskania drewna, zaczną obowiązywać w sześciu nadleśnictwach (Biłgoraj, Janów Lubelski, Józefów, Krasnystaw, Włodawa, Tomaszów).