AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Święto patrona leśników

W Stanach odbył się doroczny odpust ku czci św. Jana Gwalberta z udziałem braci leśnej z Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Parafia Stany położona w samym sercu Puszczy Sandomierskiej liczy sobie już ponad 200 lat. Świątynia każdego roku jednoczy leśników z lubelskiej i krośnieńskiej dyrekcji LP za sprawą świętego Jana Gwalberta, który już ponad pół wieku patronuje wszystkim ludziom lasu.

Święto swojego patrona było dla leśników szczególną okazją do dziękczynienia za dotychczasowe wstawiennictwo oraz modlitwy o wsparcie w codziennej służbie na rzecz ojczystej przyrody.

Mszy świętej odpustowej przewodniczył ksiądz kanonik Jan Dąbal, zaś oprawę muzyczną nabożeństwa uświetnił Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Lublinie „Polesia Czar”. Oprócz pracowników Lasów Państwowych i mieszkańców gminy Bojanów, we wspólnej modlitwie uczestniczyli parlamentarzyści, których reprezentantami byli senator Janina Sagatowska i poseł Antoni Chmielowiec oraz przedstawiciele władz samorządowych na czele ze starostą powiatu stalowowolskiego Januszem Zarzecznym. Dyrektora RDLP w Lublinie dr inż. Marka Kamolę reprezentował dr inż. Mirosław Waniewski, zastępca ds. gospodarki leśnej, zaś w imieniu dyrektor RDLP w Krośnie do Stanów przybył Marek Marecki, zastępca ds. gospodarki leśnej.

Po zakończeniu mszy świętej poświęcono płaskorzeźby z wizerunkiem patrona leśników, które zawisną w kapliczkach zlokalizowanych w leśnych ostępach Nadleśnictwa Rozwadów. O tym symbolicznym akcie wspomniał dyrektor RDLP w Lublinie w liście przekazanym na ręce księdza Zbigniewa Mistaka, proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach.
Jest to szczególne miejsce dla nas – leśników, ponieważ mamy tu swojego patrona. Niech poświęcone płaskorzeźby przedstawiające św. Jana Gwalberta przypominają o modlitwie za ludzi lasu – napisał dyrektor Kamola.