AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Święto patrona leśników

Jak co roku, brać leśna z Lubelszczyzny i Podkarpacia uczestniczyła w obchodach ku czci św. Jana Gwalberta, które odbyły się w miejscowości Stany w powiecie stalowowolskim. Wydarzenie to wpisuje się w obchody Dnia Leśnika, które, zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego LP, przypadają od tego roku 12 lipca, w dniu wspomnienia liturgicznego patrona leśników.

Tradycja wspólnego pielgrzymowania do jedynej w Polsce parafii, która nosi wezwanie patrona leśników, sięga 2006 roku. Rok później ówczesny proboszcz ks. Zbigniew Mistak, wprowadził do kościoła w Stanach relikwie świętego, przywiezione z Opactwa Vallombrosa we Włoszech – stąd szczególny wymiar tegorocznych obchodów organizowanych w piętnastą rocznicę od tamtego wydarzenia.

Na tegoroczne uroczystości w sercu Puszczy Sandomierskiej przybyli: sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, Pełnomocnik Rządu ds. Praw Człowieka Marcin Warchoł, dyrektor RDLP w Lublinie dr inż. Marek Kamola, nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw zarówno z terenu lubelskiej dyrekcji, jak i ościennych dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, reprezentanci służb mundurowych, a także mieszkańcy lokalnej społeczności tworzący na co dzień wspólnotę Parafii Stany. 

Uroczystej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiesław Oleszek, doktor teologii i były duszpasterz leśników z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W swoim kazaniu przywołał sylwetkę patrona ludzi lasu podkreślając, że mimo upływu wielu wieków, jego przesłanie jest nadal aktualne.
Tysiąc lat temu św. Jan Gwalbert nie tylko korzystał z przyrody, lecz także potrafił ją obserwować i z nią współpracować. Wiedział on doskonale, że człowiek jest jednym z jej elementów, należy do niej i musi żyć w harmonii z nią.

O należytą oprawę liturgiczną zadbali pracownicy nadleśnictw Nowa Dęba, Rudnik i Rozwadów, poczty sztandarowe oraz Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” działający przy lubelskiej dyrekcji LP. Jego członkowie wystąpili z krótkim koncertem muzyki myśliwskiej, zaraz po zakończeniu mszy świętej zwieńczonej procesją z Najświętszym Sakramentem i relikwiami św. Jana Gwalberta. 

Kontynuujecie misję, do której potrzeba wiele szacunku do przyrody, jak również dla drugiego człowieka. Św. Jan Gwalbert to patron, który zasługuje na szczególne uhonorowanie przez Was leśników. Z tego względu, począwszy od tego roku, 12 lipca ustanowiono w Lasach Państwowych Ogólnopolskim Dniem Leśnika – mówił wiceminister Marcin Warchoł odczytując list skierowany do uczestników uroczystości przez Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Edwarda Siarkę oraz p.o. dyrektora generalnego LP Józefa Kubicę.

–W tym wyjątkowym dla całej braci leśnej dniu, chcemy podziękować swojemu patronowi za Jego wstawiennictwo i opiekę oraz polecić mu w modlitwie siebie, swoje rodziny i codzienną pracę (…). Niech ta jedyna w Polsce Parafia nosząca imię Patrona Leśników będzie nadal szczególnym miejscem kultu skupiającym wiernych z wielu zakątków naszej Ojczyzny – napisał dyrektor Marek Kamola w adresie okolicznościowym dziękując księdzu proboszczowi Piotrowi Zwolińskiemu za możliwość uczestnictwa w spotkaniu modlitewnym jednoczącym brać leśną z różnych stron Polski.

Warto przypomnieć, że św. Jan Gwalbert jest patronem leśników od 1951 roku, kiedy to pod jego opiekę ludzi lasu oddał papież Pius XII. Postać tego świętego jest przedstawiana z księgą, a niekiedy z sadzonką drzewa liściastego w dłoni. Św. Jan Gwalbert urodził się przeszło 1000 lat temu we Florencji. Był założycielem wspólnoty monastycznej benedyktynów w miejscowości Vallombrosa położonej w malowniczej Toskanii. Postępując w myśl zawołania „Módl się i pracuj", zakonni współbracia poświęcali się nie tylko modlitwie, lecz także szukaniu metod cierpliwego i wytrwałego pomnażania leśnych zasobów Apeninów, dając potomnym przykład należytego obcowania z przyrodą.