AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Święto lubelskich leśników

W miniony piątek w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie obchodzono święto „Dnia Leśnika". Uroczystości odbyły się w Jakubowicach Konińskich koło Lublina.

Regionalne obchody Dnia Leśnika rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji całej braci leśnej w miejscowym kościele p.w. św. Faustyny Kowalskiej. Koncelebrze z udziałem pięciu kapłanów przewodniczył duszpasterz Ministerstwa Środowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, ksiądz Tomasz Duszkiewicz.

Oficjalną część uroczystości rozpoczął dyrektor Jerzy Sądel, który powitał licznie przybyłych gości – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr inż. Andrzeja Koniecznego, zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki finansowej oraz gospodarowania zasobami majątkowymi, Krzysztofa Janeczko, duchownych, parlamentarzystów, dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawicieli służb mundurowych, władz samorządowych, członków Polskiego Związku Łowieckiego, BULiGL i RDOŚ, osoby ze świata mediów i pozostałych partnerów związanych z leśnictwem.

Świętujemy, bo mamy za co dziękować Bogu. Obecnie lubelskie lasy są w bardzo dobrej kondycji. Nasza dyrekcja znajduje się w ścisłej czołówce krajowej pod każdym względem. Mamy bardzo dobrych leśników. Jestem dumny i dziękuję Bogu, że mogę z nimi współpracować i zarządzać dyrekcją lubelską – mówił w swoim wystąpieniu dyrektor RDLP w Lublinie.

Najważniejszym punktem regionalnych obchodów Dnia Leśnika było wręczenie odznaczeń państwowych, odznak resortowych i kordelasów leśnika polskiego.

Lista osób odznaczonych

Dyrektor Jerzy Sądel przyznał statuetkę „Przyjaciela lubelskich lasów" Ministrowi Środowiska, prof. dr hab. Janowi Szyszko, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr inż.  Andrzejowi Koniecznemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, dr inż. Konradowi Tomaszewskiemu.

Zarówno prof. dr hab. Jan Szyszko, jak i dr inż. Konrad Tomaszewski nie mogli być obecni na piątkowych uroczystościach, co nie stanowiło przeszkody w skierowaniu przemówień do zebranych gości. 

List Ministra Środowiska prof. dr hab. Jana Szyszko 

Polskie lasy można określać jako wzorcowe w Europie. Za ten proces opieki i budowania polskich lasów wszystkim państwu – leśnikom, ich rodzinom, przyjaciołom, otoczeniu społeczno-gospodarczemu, parlamentarzystom, władzom wojewódzkim i samorządowym w imieniu pana profesora Jana Szyszko dziękuję – powiedział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr inż. Andrzej Konieczny.

Dzisiejsza uroczystość jest okazją do zaprezentowania bogatego dorobku oraz znakomitych wyników pracy kolejnych pokoleń leśników całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Wyniki te znajdują odzwierciedlenie i przekładają się na aktualną sytuację całych Lasów Państwowych – dodał – po odczytaniu przesłania skierowanego przez Dyrektora Generalnego LP, dr inż. Konrada Tomaszewskiego – Krzysztof Janeczko, zastępca Dyrektora Generalnego LP.  

Wielu miłych słów pod adresem leśnej braci na Lubelszczyźnie nie szczędzili przedstawiciele Sejmu RP – posłowie Dariusz Bąk i Sławomir Zawiślak oraz poseł Agata Borowiec. Głos w imieniu obecnych dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych zabrała dyrektor krośnieńskiej dyrekcji, Grażyna Zagrobelna. Przemówienie do leśników skierował także wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek.

Dziękuję państwu za waszą działalność, za ochronę polskości. To państwo jesteście tymi, którzy tę polskość podtrzymują i rozbudowują, pielęgnujecie tradycje narodowe i chrześcijańskie, przywiązanie do Boga – zaznaczył.

Regionalne obchody Dnia Leśnika uświetnił występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar".

Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie