AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Święto drzewa w Ogrodzie Botanicznym

Przypadające na 10 października tegoroczne Święto Drzewa będzie przebiegało pod hasłem „Dla przyrody”. Lubelscy leśnicy przygotowali z tej okazji wydarzenie promocyjno-edukacyjne skierowane do osób, które odwiedzą w tym dniu Ogród Botaniczny w Lublinie.

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Poza placówkami oświatowymi, samorządami, organizacjami społecznymi i firmami w realizację akcji w lokalnych społecznościach od lat włączają się Lasy Państwowe. Nieprzerwanie od 2007 roku inicjatywa ta wpisuje się we, wspieraną przez ONZ, ogólnoświatową Kampanię Miliarda Drzew dla Planety, która zachęca do sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatyczne.

Główną ideą przyświecającą Świętu Drzewa jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i związane z nią podnoszenie ekologicznej świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Motywem przewodnim tego wydarzenia jest nie tylko sadzenie drzew, lecz także wiele różnorodnych działań skupionych wokół nich i podejmowanych po to by było ich więcej. W tym dniu chcemy podkreślić rolę jaką drzewa spełniają w życiu człowieka. Poza produkcją tlenu i oczyszczaniem powietrza, którym oddychamy, zapewniają nam większą różnorodność biologiczną, mniejszy hałas, ochronę przed wiatrem, słońcem oraz piękną przestrzeń wokół nas. Przy tej okazji, nie można zapominać o wpływie drzew na przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz tysiącach zastosowań najbardziej ekologicznego surowca na świecie jakim jest drewno.

10 października, w godzinach między 11:00, a 14:00, pracownicy lubelskiej dyrekcji LP oraz leśnicy z nadleśnictw przeprowadzą akcję promocyjno-edukacyjną, w ramach której, w zielonych namiotach rozstawionych w pobliżu głównego wejścia do Ogrodu Botanicznego w Lublinie, osoby odwiedzające to miejsce będą mogły wziąć udział w konkursach i zabawach edukacyjnych, przystąpić do quizu pod nazwą „Co wiesz o drzewach”, rozpoznać odgłosy ptaków naszych lasów oraz skorzystać z innych atrakcji przygotowanych na tę okoliczność.

W ramach promocji społecznej kampanii Lasów Państwowych pod hasłem „DLA LASU, DLA LUDZI”, niedzielne wydarzenie będzie też okazją do przybliżenia mieszkańcom Lublina i okolic na czym polega gospodarka leśna prowadzona przez polskich leśników, którzy na każdym kroku starają się równoważyć trzy funkcje, jakie dla ludzi pełni las: przyrodniczą, społeczną i gospodarczą.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie organizuje przedsięwzięcie wspólnie z nadleśnictwami Krasnystaw, Lubartów i Świdnik przy współudziale lubelskiego Ogrodu Botanicznego, w ramach współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej.