AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Strażnicy leśni w działaniu

Od czasu do czasu Lasy Państwowe doświadczają zdarzeń określanych mianem szkodnictwa leśnego.

Określeniem tym nazywa się działania osób trzecich dopuszczających się m.in. kradzieży drewna, pozyskiwania stroiszu, zaśmiecania lasu, niszczenia mienia (w tym obiektów służącym nam wszystkim), a nawet kłusownictwa. Pocieszający jest fakt, że odnotowuje się coraz mniej takich zdarzeń. Jednak nie da się ich całkowicie wyeliminować. Takim przypadkiem było wykrycie w Nadleśnictwie Sobibór działania kłusownika.

W 2018 roku lubelscy strażnicy odnotowali 14 przypadków kłusownictwa oraz zdjęli 115 narzędzi kłusowniczych takich jak m.in. wnyki, potrzaski i sidła. Strażnicy Leśni są coraz lepiej przygotowani i wyposażeni, skutkuje to częstszym zapobieganiem i wykrywaniem przypadków występowania szkodnictwa leśnego.