AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Straż Leśna na posterunku

Strażnicy leśni z lubelskiej dyrekcji podsumowali akcję „Majówka 21”, która została przeprowadzona na terenie wszystkich nadleśnictw LP.

Działania kontrolno-prewencyjne miały na celu w szczególności egzekwowanie od osób przebywających na obszarach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza w zakresie tzw. bezprawnego korzystania z lasu. Niemal 70 strażników z jednostek RDLP w Lublinie patrolowało tereny leśne o różnej porze dnia i nocy, we współpracy z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Łowiecką, Państwową Strażą Rybacką oraz przy wsparciu pracowników terenowych poszczególnych nadleśnictw.

Uwadze Straży Leśnej nie umknęły liczne przypadki szkodnictwa leśnego, a dominujące wśród niedozwolonych zachowań były nieuprawnione wjazdy do lasu wraz ze swoją ekstremalną formą, za jaką należy uznać rajdy offroadowe, które odbywały się w zorganizowanych grupach, m.in. na terenie Nadleśnictwa Lubartów.
Prowadzimy stały monitoring lasów w zarządzie naszego nadleśnictwa. Jakiś czas temu zauważyliśmy, że na obszarze jednego z leśnictw ktoś namalował na drzewach wzdłuż drogi leśnej charakterystyczne paski. Okazało się, że posłużyły one jako oznaczenia trasy do ekstremalnej jazdy terenowej, która została wytyczona w sposób bezprawny. Amatorzy rajdów wyznaczyli swój tor na żyznym siedlisku, na którym gwarantem ekstremalnych doznań był dla nich grząski teren  – informuje komendant Straży Leśnej Kamil Mika.

Materiał jaki udało się zabezpieczyć lubartowskim strażnikom leśnym dzięki wykorzystaniu kamer i fotopułek doprowadził do wykrycia organizatorów i uczestników nielegalnych rajdów off-road. W toku prowadzonych czynności wyjaśniających, na ustalonych sprawców nałożono mandaty karne, a w uzasadnionych przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądu. –Poza amatorami jazdy samochodami terenowymi, na zabezpieczonych materiałach wideo ujawniliśmy osoby, które wykorzystywały tę samą trasę w Lasach Kozłowieckich do jazdy quadami i pojazdami typu cross – dodaje komendant Mika.

Zgodnie z art. 5 Ustawy o lasach  „ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch”.

Ogółem, podczas akcji „Majówka 21” strażnicy leśni z nadleśnictw lubelskiej dyrekcji podjęli kilkaset interwencji w terenie, z których przeszło 100 dotyczyło nieuprawnionego wjazdu do lasu. Stwierdzono również przypadki kradzieży drewna i zaśmiecania lasu. Niesprzyjająca aura nie zachęcała do spacerów po lesie, co miało swoje odzwierciedlenie w niewielkim zagrożeniu pożarowym. W niektórych przypadkach za popełnione wykroczenia Straż Leśna musiała nałożyć mandaty karne na łączną kwotę kilku tysięcy złotych, zaś kilka postępowań prowadzonych w przypadku osób, które dopuściły się złamania prawa będzie miało swój finał w sądzie.